Skattlegging av investeringskonto

Skatteendringene som er gjennomført og planlagt gjør det mer attraktivt å investere i kapitalforsikringer, ofte omtalt som investeringskonto. Skatt på utbytte og aksjegevinster økte til 28,75 % i 2016, mens skatt på andre kapitalinntekter ble redusert til 25 %. Planen er å øke denne forskjellen frem mot 2018, da skal aksjegevinster beskattes med 31,68 % og andre kapitalinntekter med 22 %.

Investeringskonto er forsikringsprodukt. Forsikringen betaler ut 101 % eller 105 % av verdiene ved død. Forsikringen kan helt eller delvis selges tilbake til forsikringsselskapet. Det betyr i praksis at du kan ta ut penger når du vil. Du kan sette inn penger når du vil, enten en engangs sum eller en månedlig spareavtale. Når pengene er investert kan de plasseres i fond eller verdipapirer. Du kan flytte penger rundt uten å betale skatt før du tar pengene ut av forsikringen.

Investeringskonto skattlegges som kapitalinntekt. For 2016 er skatten 25 %. Det er planer om å gradvis redusere dette til 22 %. Når du tar ut penger vil skattemyndighetene anse noe som gevinst og noe som uttak av innskutt beløp. Hvis halvparten av kontoen er gevinst vil halvparten av det du tar ut trekkes fra gevinsten, mens resten tas fra innskutt beløp.

Eksempel:

Du setter inn 1000 som så over tid vokser til 2000 kr.
Du har da 1000 kr i innskutt beløp og 1000 kr i gevinst.

Dersom du tar ut 100 kr vil 50 kr bli skattepliktig gevinst mens 50 kr er uttak av innskutt beløp.

Etter at du har tatt ut 100 kr vil kontoen bestå av 950 kr i gevinst og 950 kr i innskutt beløp slik at totalen blir 1900.

Plasserer du pengene i bank, obligasjoner eller obligasjonsfond må du betale 25 5 skatt av avkastningen hvert år uavhengig av om du tar ut penger eller ikke.

Plasserer du poengene i aksjer eller aksjefond betaler du 28,75 % skatt når du selger eller mottar utbytte. Du får et skjermingsfradrag slik at en liten del ikke blir skattlagt.

Kostnader

Ofte må du betale et årlig gebyr på inntil 0,8 %. I noen tilfeller er det gebyr også på innbetalingen.

Nordnet Investeringskonto Zero var den første kontoen til å være gebyrfri. Flere andre banker har fulgt etter og fjernet gebyrene. Smarte Penger har en grei oversikt.

Forsikringen som betaler ut 101 % / 105 % ved død vil typisk koste 0,04 % årlig. Forsikringspremien vil være avhengig av kjønn og alder.

Bruker du kontoen til å handle på børsen vil du bli belastet kurtasje. De varierer.

Investeringsmuligheter

Du kan investere i de produkter forsikringsselskapet tilbyr. Det betyr at det vil være variasjon. Typisk kan du investere i en rekke fond. Ofte kan du velge risikoprofiler avhengig av hvor høy risiko du er villig til å ta. Forsikringsselskapet plasserer pengene i flere forskjellige fond og rebalanserer regelmessig. Noen forsikringsselskaper lar deg handle enkeltaksjer og obligasjoner på børsen. Enkelte forsikringsselskaper tilbyr en garantiportefølje der de garanterer at avkastningen hvert år er høyere enn et fastsatt minimum. Pengene vil da bli investert veldig konservativt (maksimalt 30 % i aksjer). Forventet avkastning er typisk litt høyere enn en god høyrentekonto.

Mitt råd

Hvis du skal velge en investeringskonto velg en som er gebyrfri. Automatisk rebalansering og nedvekting er fint, men bør ikke være avgjørende. Du kan i en investeringskonto gjøre alle slike endringer selv uten gebyrer eller skatt. Det viktigste for deg er at forsikringsselskapet har de investeringsalternativene du ønsker.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *