Ukens rapport

Denne uken har den positive trenden fra forrige uke fortsatt og jeg har hatt en god utvikling i mine fond. Den nedadgående trenden er tydeligvis brutt, i alle fall inntil videre. Jeg er likevel forberedt på at det kan komme nye nedturer. Jeg har giret opp investeringer i fond på min aksje- og fondskonto. Det forsterker effekten av alle endringer betydelig. I februar har jeg gått i pluss på mine investeringer. Avkastningen på aksje- og fondskonto i februar tilsvarer 83,12 % årlig nominell rente, eller en verdiøkning på 5,9 %. Totalt hittil i år har verdiene falt med 23,43 %.

Transaksjoner denne uken

Jeg har ikke kjøpt eller solgt noen fond. Den eneste transaksjonen er et uttak av 3100 kr til å betjene gjeld og betale regninger.

Planen fremover

Planen er fortsatt å selge meg ut og fokusere på nedbetaling av gjeld. Så lenge markedet fortsetter å bevege seg opp kommer jeg til å gradvis ta ut penger for nedbetaling av kredittkortgjeld. Øker verdiene med mer enn 4,05 % har jeg nok til å utnytte kredittgrensen fullt ut og tilstrekkelig sikkerhetsmargin. Da selger jeg det overskytende. Egenkapitalen kunne alternativt blitt brukt til redusere kredittkortgjelden. Sammen med de nye skattereglene gjør det at jeg trenger en årlig avkastning på 24,11 % for å gå i pluss, derfor venter jeg med å selge meg kraftig ned til avkastningen hittil i år tilsvare 24,11 % årlig. Det betyr at jeg ville solgt meg ned hvis kursene var 7,29 % høyere i dag.

Jeg kommer ikke til å foreta noen vesentlige kjøp av fond hvis ikke markedet faller på nytt. Det må i så fall være et fall på godt over 5 %, gjerne opp mot 10 %. Ved kjøp av fondsandeler vet en ikke hvilken kurs en får og jeg venter til markedet eventuelt faller så mye at jeg er temmelig sikker på at jeg får en god pris.

Normalt vil kursfall ta seg opp igjen i løpet av noen uker eller måneder. Jeg mener derfor det er lurt å benytte seg av slike kjøpsmuligheter. Det kan hende at markedet bruker lang tid på å ta seg opp igjen. Da venter jeg med å selge.

Avkastningen hittil i år

Aksje- og fondskonto -23,43 % (-150,42 % årlig nominell rente)
IPS -7,17 % (-46,05 % årlig nominell rente)
Totalt -12,42 % (-79,76 % årlig nominell rente)

Tallene i parentes er avkastningen hittil i år omregnet til årlig nominell rente.

Gjeldsgraden på min aksje- og fondskonto er 75,54 %. Jeg kan tåle et kursfall på 9,78 % før jeg blir overbelånt. Det er mer enn jeg trenger, så jeg tar ut penger gradvis fremover.

Transaksjoner på min aksje- og fondskonto hittil i år

Netto kjøp av fond kr 116.841,66
Netto innskudd kr 57.400

Fondsfordeling på min aksje og fondskonto:

Nordnet Superfondet Norge 1,4 %
DNB Global Indeks 8,1 %
DNB Health Care 2,5 %
DNB Nordic Technology 2,6 %
KLP AksjeVerden Indeks 25 %
KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks II 10,2 %
Alfred Berg Indeks Classic 10,1 %
Handelsbanken MSCI USA Index 10 %
Fidelity Singapore A-USD 10,3 %
Fidelity Germany A-EUR 10 %
Fidelity Switzerland A-CHF 9,9 %

De to øverste fondene er kjøpt med penger tjent på blogging. Jeg har valgt å holde de pengene adskilt.

Fondsfordelingen i IPS:

Alfred Berg Indeks Classic 10,2 %
Nordnet Superfondet Norge 10,3 %
DNB Global Indeks 39,6 %
KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks II 20,3 %
KLP Obligasjon Global II 9,9 %
Nordea-1 European High Yield Bd BP EUR 9,7 %

Slik investerer jeg

Én kommentar til “Ukens rapport

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *