Ukens rapport

Jeg har hatt en god utvikling i mine fond i mars. Siden jeg har giret opp fondene på min aksje- og fondskonto forsterkes effekten av alle endringer. Avkastningen i mars tilsvarer en årlig nominell rente på 401,63 %. Jeg har fortsatt med salg av fond og solgt for 9701,15 kr denne uken. Jeg har også tatt ut 20.250 kr for å betale ned på gjeld. Det har ført til at gjeldsgraden på aksje- og fondskontoen har økt. Reservene er nå presset ned mot et minimum. Oppgangsperioden har vart lenge. Jeg har hatt en veldig god avkastning og fått ryddet opp mye i min økonomi. Det gjør at det blir stadig mer fristende å gi seg mens leken er god.

Jeg sjekket min aksje- og fondskonto i dag. Gjeldsgraden er 79,03 %. Jeg kan tåle et kursfall på 3,94 % før jeg blir overbelånt. Avkastningen på min aksje- og fondskonto hittil i år tilsvarer en nominell årlig rente på 279,66 %. Det er betydelig mer enn jeg ville tjent på å bruke egenkapitalen til nedbetaling av kredittkort. 279,66 % årlig avkastning tilsvarer at et fond har økt med 60,53 % hittil i år. Med 279,66 % årlig avkastning vil 16,07kr øke til 10 millioner på 10 år.

Jeg har solgt fond for kr 89.484 i år. Sammen med en kraftig reduksjon i kredittkortgjelden reduserer det risikoen og bygger opp reserver.

Avkastningen på min IPS hittil i år er 7,53 %. Det tilsvarer en nominell årlig rente på 34,79 %. Det er mer enn de 6,7 % jeg trenger for å komme opp i 1 million ved pensjonsalder.

Hvis jeg ikke hadde studielån eller kredittkort så ville avkastningen av investeringene og inntekter fra bloggene hittil i år tilsvart 129,92 % av det jeg trenger for å kunne leve av det. Tallet blir 102,5 % hvis vi holder avkastningen i IPS utenom.

Slik investerer jeg

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *