Ukens rapport

Noen mindre kjøp er gjennomført denne uken. Jeg har plassert noe småpenger tjent på blogging i Nordnet Superfondet Norge og JPM Global Healthcare A (dist) – USD. Jeg satte også inn et litt større beløp i forrige uke for å unngå overbelåning. Det innskuddet ble denne uken plassert i Fidelity Germany A-EUR. Fondet ble valgt for å ta ned risikoen, da jeg har investert mye i rene bransjefond.

Jeg sjekket min aksje- og fondskonto i dag. Gjeldsgraden er 78,01 %. Jeg kan tåle et kursfall på 5,3 % før jeg blir overbelånt. Avkastningen på min aksje- og fondskonto hittil i år tilsvarer en nominell årlig rente på 224,42 %. Det er betydelig mer enn jeg ville tjent på å bruke egenkapitalen til nedbetaling av kredittkort. 224,42 % årlig avkastning tilsvarer at et fond har økt med 57,18 % hittil i år. Med 224,42 % årlig avkastning vil 77,43 kr øke til 10 millioner på 10 år.

Fondsfordeling på min aksje og fondskonto:

DNB Finans 3,9 %
DNB Nordic Technology 4,5 %
JPM Global Healthcare A (dist) – USD 0,9 %
Nordnet Superfondet Norge 0,9 %
Alfred Berg Indeks Classic 22 %
DNB Telecom 22,1 %
Fidelity Germany A-EUR 2,7 %
Fidelity Switzerland A-CHF 22 %
Franklin Biotechnology Disc A Acc $ 21,1 %

De fire øverste fondene er kjøpt med penger tjent på blogging. Jeg har valgt å holde de pengene adskilt.

Jeg har solgt fond for kr 83.361,98 netto i år. Jeg har tatt ut netto kr 70.730 i år. Sammen med en kraftig reduksjon i kredittkortgjelden reduserer det risikoen og bygger opp reserver.

Avkastningen på min IPS hittil i år er 7,6 %. Det tilsvarer en nominell årlig rente på 29,83 %. Det er mer enn de 6,7 % jeg trenger for å komme opp i 1 million ved pensjonsalder.

Fondsfordelingen i IPS:

Alfred Berg Indeks Classic 9,8 %
Nordnet Superfondet Norge 9,8 %
DNB Global Indeks 41,2 %
KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks II 20,1 %
KLP Obligasjon Global II 9,4 %
Nordea-1 European High Yield Bd BP EUR 9,7 %

Slik investerer jeg

2 kommentarer til “Ukens rapport

    1. Det betyr bare at gjeldsgraden blir høyere enn de grenser långiver har satt. Nordnet har belåningsgrenser for forskjellige verdipapirer og fond. På noen aksjefond kan man låne inntil 85 %. Det betyr at er fondet verdt 1000 kan du ha 850 kr i lån. Har du f.eks. 800 i gjeld går dette helt fint, men faller fondet i verdi til 900 så vil 800 i gjeld utgjøre 89 % og du er overbelånt. Da blir du belastet ekstra renter og må sette inn penger for å unngå tvangssalg med tilhørende gebyrer. Salg etter at kursene har falt kan innebære at en selger med tap og at en går glipp av oppturen. Kjøpe på topp og selge på bunn fungerer dårlig. Jeg forsøker derfor å unngå overbelåning. Egenkapitalen min har en veldig høy alternativkostnad. Jeg forsøker derfor å holde den og sikkerhetsmarginen på et minimum og samtidig utnytte kredittgrensa på 300.000 maksimalt.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *