Fortsatt lav fastrente i Lånekassa

Lånekassen har nå fastsatt rentene gjeldende fra 1. mai. Den flytende renten settes ned til 2,325 %. Fastrentene fra 1. mai blir 2,129 prosent for 3 år, 2,227 prosent for 5 år og 2, 716 prosent for 10 år. Det betyr at fastrenten for 3 og 5 års binding øker litt i forhold til tidligere. Det er fortsatt lavere enn flytende rente og fortsatt en god og lav rente. Flytende rente har aldri vært lavere enn 2,178 %. Det var den i november og desember i 2014. Renten fastsettes på grunnlag av hva staten betaler for sine lån og et påslag til å dekke administrasjon. Påslaget ble 1. januar økt fra 1 % til 1,25 %. Selv om staten kan låne penger svært billig så må staten betale noe og med et påslag på 1,25 % er det lite trolig at den flytende renten vil bli mye lavere enn det som nå tilbys for 3 eller 5 års binding. Du risikerer ikke å tape mye ved å binde renten for tre eller fem år og har samtidig et vern mot høyere renter. Fristen for å søke om fastrente går ut 12. april.

Utnytt studielånet