Ukens rapport

Dette har vært en ganske god uke. Det var et fall på børsene fredag som gir seg utslag i mine fond i løpet av mandagen. Det er tydelig at det fremdeles er usikkerhet i markedet. Slik det ligger an nå skal det ikke mye økning til før jeg kan begynne å ta ut noe avkastning. Jeg har giret opp investeringer i fond på min aksje- og fondskonto. Det forsterker effekten av alle endringer betydelig. Avkastningen hittil i september tilsvarer -109,41 % årlig nominell rente.

Avkastningen hittil i år omregnet til årlig nominell rente

Aksje- og fondskonto 83,02 %
IPS 3,5 %
Totalt 19,51 %

Gjeldsgraden på min aksje- og fondskonto er 79,84 %. Jeg kan tåle et kursfall på 5 % før jeg blir overbelånt. 83,02 % er betydelig mer enn jeg ville tjent på å bruke egenkapitalen til nedbetaling av kredittkort. 83,02 % årlig avkastning tilsvarer at et fond har økt med 59,36 % hittil i år. Med 83,02 % årlig avkastning vil 23 719,57 kr øke til 10 millioner på 10 år. Avkastningen på min IPS hittil i år er 2,50 %. Den årlige avkastningen på 3,5 % er mindre enn de 6,88 % jeg trenger for å komme opp i 1 million ved pensjonsalder.

Hvis jeg ikke hadde studielån eller kredittkortgjeld så ville avkastningen av investeringene og inntekter fra bloggene hittil i år tilsvart 21,18 % av det jeg trenger for å kunne leve av det. Tallet blir 18,33 % hvis jeg holder avkastningen i IPS utenom.

Transaksjoner på min aksje- og fondskonto hittil i år

Netto salg av fond kr 73.435,70
Netto kontantuttak kr 62.121

Pengene brukes til å betale ned kredittkortgjelden. Det reduserer risikoen og øker reservene.

Fondsfordeling på min aksje og fondskonto:

Nordnet Superfondet Norge 1,4 %
DNB Global Indeks 8 %
KLP AksjeVerden Indeks 10,2 %
Alfred Berg Indeks Classic 17,5 %
Fidelity Switzerland A-CHF 14,1 %
DNB Telecom 13,9 %
Fidelity Germany A-EUR 10,1 %
Handelsbanken MSCI USA Index 9,9 %
Fidelity Singapore A-USD 9,9 %
Franklin Biotechnology Disc A Acc $ 5,1 %

De to øverste fondene er kjøpt med penger tjent på blogging. Jeg har valgt å holde de pengene adskilt.

Fondsfordelingen i IPS:

Alfred Berg Indeks Classic 10,1 %
Nordnet Superfondet Norge 10 %
DNB Global Indeks 40 %
KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks II 20,1 %
KLP Obligasjon Global II 10 %
Nordea-1 European High Yield Bd BP EUR 9,8 %

Slik investerer jeg

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *