Har Oslo Børs høyere risiko uten høyere avkastning ?

I en artikkel på Nordnettbloggen blir det vist tikl at Oslo Børs Siden 1990 ikke har en høyere avkastning enn inndekser i Sverige, USA og Tyskland til tross for høyere risiko.

Dette er interessant siden en vanligvis antar at markedet priser aksjer lavt nok til å gi en høyere avkastning som kompensasjon for høyere risiko. Risiko er prisen en må betale for høy avkastning. På samme måte som en kvalitetsvare koster mer enn et dårlig produkt. Men det vil ikke alltid være en slik sammenheng. En butikk kan sette opp prisen uten at produktene automatisk blir bedre.

En mulig hypotese kan være at investorer foretrekker  investere i eget land. Norge er et rikt land med en god og stabil økonomi. Folk har mye penger å investere. Det kan tenkes at de er mindre opptatt av avkastning. De får uansett bedre avkastning i aksjemarkedet enn i banken. Kort fortalt så kan det være at vi har mye penger som sitter løst.

Jeg skulle likt å se statistikk for lengre perioder enn fra 1990 fordi det hender at markedet utvikler seg unormalt selv i lange perioder. Jeg er derfor ikke helt sikker på om dette er et generelt fenomen eller var spesielt for denne perioden.

Norge er sammenlignet med 3 andre velutviklede land. Det som ville vært mer interessant er å se på forholde mellom Oslo Børs og globale indekser. Et spørsmål mange stiller er om de skal investere i Norge eller globalt. Det får en ikke svar på i denne undersøkelsen.

Undersøkelse forsøker også å motbevise påstander om sesongvariasjoner. Det er en teori om «Sell i May and stay away» Dette er teorier om at aksjemarkedet gir lav avkastning i sommerhalvåret. Jeg har sett noen undersøkelser som viser at avkastningen typisk er lavere fra vår til høst enn resten av året. Jeg har også sett undersøkelser som viser at en ved å selge ut på våren, investere i T-bills og bytte tilbake til aksjer om høsten villen fått høyere avkastning enn om men står i aksjemarkedet hele tiden. Hoved argumentet mo en slik strategi er skatt og transaksjonskostnader som ikke ville vært et problem om en valgte fond i en investeringskonto. Jeg har ikke sett noen god økonomisk teori som forklarer at det må være en slik økonomisk sammenheng. Jeg er derfor litt usikker på om teorien kan forsvares bare på grunnlag av noe empiriske data.

I artikkelen på Nordnetbloggen forsøker de å motbevise en slik forestilling om sesongvariasjoner. Men der feiler de. Påstanden er at om du kjøper aksjer i en måned og holder på dem i et år får du samme avkastning uansett hvilken måned du kjøper i. Jeg kan ikke se at dette motbeviser påstanden om sesongvariasjoner. Det at avkastningen  fra januar til januar og fra mai til mai er like motbeviser ikke påstanden om at en ville fått høyere avkastning ved å gå ut om våren og inn igjen om høsten. Variasjoner i løpet av et år vil en merke like mye/lite til uansett hvilke måned en investerer i.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *