Ukens rapport

Dette blir årets første ordentlige rapport. 2016 startet med kraftig vedvarende kursfall. Jeg har giret opp investeringer i fond på min aksje- og fondskonto. Det forsterker effekten av alle endringer betydelig. Verdien har falt med 16,48 %. Jeg tok ut 200 kr på mandag. Jeg har også solgt andeler for 14 657,94 i Alfred Berg Indeks Classic. Planen var i utgangspunktet å selge fond for ca. 15.000 kr hver uke. Etter kursfallet denne uken avventer jeg videre salg. Faller kursene på mandag må jeg sette inn penger tirsdag. Da kommer jeg også til å foreta nye kjøp.

Avkastningen hittil i år

Aksje- og fondskonto -16,48 % (-751,68 % årlig nominell rente)
IPS -3,98 % (-182 % årlig nominell rente)
Totalt -6,58 % (-301,01 % årlig nominell rente)

Tallene i parentes er avkastningen hittil i år omregnet til årlig nominell rente.

Gjeldsgraden på min aksje- og fondskonto er 81,52 %. Jeg kan tåle et kursfall på 3,47 % før jeg blir overbelånt.

Transaksjoner på min aksje- og fondskonto hittil i år

Netto salg av fond kr 14 657,94
Netto kontantuttak kr 200

Fondsfordeling på min aksje og fondskonto:

Nordnet Superfondet Norge 2,1 %
DNB Global Indeks 12,6 %
KLP AksjeVerden Indeks 40,4 %
KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks II 5,4 %
Alfred Berg Indeks Classic 9,7 %
Handelsbanken MSCI USA Index 13,9 %
Fidelity Singapore A-USD 15,8 %

De to øverste fondene er kjøpt med penger tjent på blogging. Jeg har valgt å holde de pengene adskilt.

Fondsfordelingen i IPS:

Alfred Berg Indeks Classic 9,5 %
Nordnet Superfondet Norge 9,3 %
DNB Global Indeks 41,2 %
KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks II 20,2 %
KLP Obligasjon Global II 9,7 %
Nordea-1 European High Yield Bd BP EUR 10,1 %

Slik investerer jeg

2 kommentarer til “Ukens rapport

  1. Hei sparesiden
    Jeg leser ukes rapporten din med undring. Jeg vet ingen ting om fond eller strategier rundt dette men for meg virker det helt ulogisk å ville raskt inn i fond igjen desto mer børsen eller fondene synker. Jeg hadde vært lettet over at jeg ikke hadde penger i fond når de synker i verdi slik som nå. Jeg ville trodd det lønte seg å gå inn i fond når det er gode tider på børsen… Hva er det jeg ikke har skjønt?

    1. Dette spørsmålet kvalifiserer nesten til en egen artikkel. Avkastningen styres av den prisen du betaler ved kjøp. Det å kjøpe på fallende kurser betyr at gjennomsnittsprisen går ned. Det ideelle er å treffe bunnen, men i praksis er det svært vanskelig. Men jeg trenger ikke treffe bunnen. Kjøper jeg litt mer når det er relativt billig så er det nok til å øke avkastningen. Ofte vil slike kursfall være kortvarige og jeg må dermed inn fort før det er for sent. Jeg venter i det lengste med å sette inn penger. Kursene må dermed falle en del før det blir aktuelt med kjøp. Den regelen jeg har er at hvis kursene faller så mye at jeg må sette inn penger så bruker jeg muligheten til å kjøpe billig. Det har fungert rimelig greit.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *