Ukens rapport

Den sterke positive trenden har fortsatt denne uken og jeg har fått en god utvikling i mine fond. Jeg har giret opp investeringer i fond på min aksje- og fondskonto. Det forsterker effekten av alle endringer betydelig. Det har bare vært fire virkedager i mars. Det gjør at små endringer gir stort utslag. Jeg har likevel for ordens skyld sett på avkastningen i mars og regnet den om til årlig nominell rente. Avkastningen på aksje- og fondskontoen i mars tilsvarer 549,91 % årlig nominell rente, eller en verdiøkning på 6,01 %. Totalt hittil i år har verdiene falt med 14,31 %.

Transaksjoner denne uken

Jeg har ikke kjøpt eller solgt noe fond denne uken. Den eneste transaksjonen er et uttak av 4800 kr til å betjene gjeld.

Planen fremover

Planen er fortsatt å selge meg ut og fokusere på nedbetaling av gjeld. Så lenge markedet fortsetter å bevege seg opp kommer jeg til å gradvis ta ut penger for nedbetaling av kredittkortgjeld. Øker verdiene med mer enn 1,55 % har jeg nok til å utnytte kredittgrensen fullt ut og tilstrekkelig sikkerhetsmargin. Da selger jeg det overskytende. Jeg håper å kunne begynne med dette i løpet av neste uke. Egenkapitalen kunne alternativt blitt brukt til redusere kredittkortgjelden. Sammen med de nye skattereglene gjør det at jeg trenger en årlig avkastning på 24,11 % for å gå i pluss, derfor venter jeg med å selge meg kraftig ned til avkastningen hittil i år tilsvare 24,11 % årlig. Det betyr at jeg ville solgt meg ned hvis kursene var 4,91 % høyere i dag. Jeg håper å kunne nå det punktet i løpet av mars slik at jeg kan trekke meg ut.

Jeg kommer ikke til å foreta noen vesentlige kjøp av fond hvis ikke markedet faller på nytt. Det må i så fall være et fall på godt over 5 %, gjerne opp mot 10 %. Ved kjøp av fondsandeler vet en ikke hvilken kurs en får og jeg venter til markedet eventuelt faller så mye at jeg er temmelig sikker på at jeg får en god pris.

Normalt vil kursfall ta seg opp igjen i løpet av noen uker eller måneder. Jeg mener derfor det er lurt å benytte seg av slike kjøpsmuligheter. Det kan hende at markedet bruker lang tid på å ta seg opp igjen. Da venter jeg med å selge.

Avkastningen hittil i år

Aksje- og fondskonto -14,31 % (-81,85 % årlig nominell rente)
IPS -4,62 % (-26,42 % årlig nominell rente)
Totalt -7,78 % (-44,49 % årlig nominell rente)

Tallene i parentes er avkastningen hittil i år omregnet til årlig nominell rente.

Gjeldsgraden på min aksje- og fondskonto er 75,10 %. Jeg kan tåle et kursfall på 10,29 % før jeg blir overbelånt. Det er mer enn jeg trenger, så jeg tar ut penger gradvis fremover.

Transaksjoner på min aksje- og fondskonto hittil i år

Netto kjøp av fond kr 116.841,66
Netto innskudd kr 52.600

Fondsfordeling på min aksje og fondskonto:

Nordnet Superfondet Norge 1,4 %
DNB Global Indeks 8,1 %
DNB Health Care 2,4 %
DNB Nordic Technology 2,6 %
KLP AksjeVerden Indeks 25 %
KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks II 10,5 %
Alfred Berg Indeks Classic 10,2 %
Handelsbanken MSCI USA Index 9,8 %
Fidelity Singapore A-USD 10,4 %
Fidelity Germany A-EUR 9,9 %
Fidelity Switzerland A-CHF 9,8 %

De to øverste fondene er kjøpt med penger tjent på blogging. Jeg har valgt å holde de pengene adskilt.

Fondsfordelingen i IPS:

Alfred Berg Indeks Classic 10,2 %
Nordnet Superfondet Norge 10,4 %
DNB Global Indeks 39,4 %
KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks II 20,8 %
KLP Obligasjon Global II 9,6 %
Nordea-1 European High Yield Bd BP EUR 9,5 %

Slik investerer jeg

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *