Ukens rapport

Jeg har hatt store tap også denne uken i mine fond. Jeg har giret opp investeringer i fond på min aksje- og fondskonto. Det forsterker effekten av alle endringer betydelig. Jeg valgte å sette inn 5000 kr for å unngå å bli overbelånt. Avkastningen hittil i mai tilsvarer en årlig nominell rente på -759,74 %. Det tilsvarer et fall på 12,45 %. Totalt hittil i år har verdiene falt med 21,9 %.

Transaksjoner denne uken

Den eneste tranaksjonen denne uken er et innskudd på kr 5.000.

Planen fremover

Hovedfokuset nå er nedbetaling av gjeld og restskatt på 40.377 pluss renter. Jeg håper å kunne gå ned til 60-70 % stilling neste år. Da må jeg ha mindre gjeld.

Overskuddet fra bloggene plasseres fortsatt i fond og de skal ikke selges.

Det jeg ellers har igjen av fond selges først når jeg har fått en tilstrekkelig god avkastning. Jeg håper å kunne selge ut noe i mai hvis markedet tar seg opp. Jeg kommer ikke til å foreta noen vesentlige kjøp av fond hvis ikke markedet faller kraftig på nytt. Det må i så fall være et fall på godt over 5 %, helst opp mot 10 %. Ved kjøp av fondsandeler vet en ikke hvilken kurs en får og jeg venter til markedet eventuelt faller så mye at jeg er temmelig sikker på at jeg får en god pris.

Normalt vil kursfall ta seg opp igjen i løpet av noen uker eller måneder. Jeg mener derfor det er lurt å utnytte slike kjøpsmuligheter. Skulle markedet bruke lang tid på å ta seg opp igjen må jeg bare vente med å selge.

Avkastningen hittil i år

Aksje- og fondskonto -21,9 % (-63,12 % årlig nominell rente)
IPS -4,71 % (-13,57 % årlig nominell rente)
Totalt -9,38 % (-27,04 % årlig nominell rente)

Tallene i parentes er avkastningen hittil i år omregnet til årlig nominell rente.

Gjeldsgraden på min aksje- og fondskonto er 79,43 %. Jeg kan tåle et kursfall på 6,14 % før jeg blir overbelånt.

Transaksjoner på min aksje- og fondskonto hittil i år

Netto salg av fond kr 135.786,77
Netto kontantuttak kr 13.300

Fondsfordeling på min aksje og fondskonto:

Nordnet Superfondet Norge 4,6 %
DNB Global Indeks 25 %
DNB Health Care 7,5 %
Fidelity Singapore A-USD 32,6 %
Fidelity Switzerland A-CHF 30,3 %

De to øverste fondene er kjøpt med penger tjent på blogging. Jeg har valgt å holde de pengene adskilt.

Fondsfordelingen i IPS:

Alfred Berg Indeks Classic 10,6 %
Nordnet Superfondet Norge 10,8 %
DNB Global Indeks 38,5 %
KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks II 20,5 %
KLP Obligasjon Global II 9,9 %
Nordea-1 European High Yield Bd BP EUR 9,8 %

Slik investerer jeg

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *