Månedsrapport for april

Jeg har nå satt opp min månedlige oversikt over formue og gjeld. Jeg har et excelark der jeg hver måned fører opp verdien av alle investeringer og all gjeld. Dette gjøres for å se utviklingen av bruttoformue, nettoformue og forskjellig typer gjeld. Hensikten er å se om det går rette veien og motivere for nødvendige endringer.

  • Beholdningen av fond har økt med 0,51 % i april. Den er redusert med 32,25 % hittil i år.
  • Bruttoformuen har økt med 2,77 % i april. Den er redusert med 31,5 % hittil i år.
  • Gjelden totalt har økt med 1,78 % i april. Den er redusert med 24,44 % hittil i år.
  • Kredittkortgjelden har økt med 1,96 % i april. Den er redusert med 7,02 % hittil i år.
  • Nettoformuen har økt med 1,85 % i april. Den er redusert med 25,37 % hittil i år.

IPS

Avkastningen i IPS i april tilsvarer en årlig nominell rente på 8,66 %

Ved utgangen av april så min depotkonto slik ut:

Investeringer kr 119.629
Gjeld kr 97.666
Egenkapital kr 21.963
Gjeldsgrad 81,68 %

Gjennomsnittlig rentekostnad er 8,57 % nominell rente og 8,92 % effektiv rente. Det betyr at fondene må øke med 9,39 % i året for å gå i null etter skatt. Avkastningen på egenkapitalen i april tilsvarer en årlig nominell rente på -9,55 %. Effektiv rentekostnad på egenkapitalen er 22,53 %.

Akkumulert formue generert av blogging pr. 30.04.2016:

DNB Global Indeks kr 29.874
Nordnet Superfondet Norge kr 5.548
Bankinnskudd kr 116,12
Totalt kr 35.538,12

Dette er en reduksjon på kr 2185,16 hittil i år.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *