Vekst eller kontantstrøm?

Det er to grunner til at eiendomsinvesteringer blir foretrukket av amerikanere som ønsker å leve av passive inntekter: cash-flow og leverage. I USA får du ikke belånt aksjer mer enn 50 %.http://en.wikipedia.org/wiki/Regulation_T Eiendom og investeringer i aksjer som betaler utbytte er populært fordi en da får penger inn uavhengig av svingninger i verdien på investeringene. Faller verdiene får man likevel inn penger uten å måtte selge med tap. Så er tanken at investeringene over tid vil øke i alle fall tilsvarende inflasjonen og dermed gi en gradvis økende cash-flow. I Norge kan investeringer i verdipapirer belånes med inntil 85 %, men i praksis må du ha lavere gjeldsgrad for å ta høyde for svingninger. Du får mye laver rente på boliglån enn lån på aksjer. Du risikerer ikke tvangssalg av eiendommen bare fordi du har for lite egenkapital. Det blir lettere å betjene gjeld fordi du har en cash-flow. Et ensidig fokus på cash-flow kan føre til at en velger investeringer som gir dårlig total avkastning. Jeg mener også at cash-flow er bare aktuelt hvis du har en formue stor nok til å gi en cash-flow du kan bruke til å leve av, finansiere redusert arbeidstid eller bestemte regninger. På veien mot å få en så stor formue bør fokuset være på raskest mulig vekst. Det å få inn 100 kr på kontoen hver måned er meningsløst hvis den ikke gir høyere total avkastning enn alternativene. Da er det bare litt bryderi med å reinvestere pengene. Får man en cash-flow som en kan leve av eller dekke store deler av forbruket så er det forståelig om noen godtar litt lavere totalavkastning. Jeg er klar over at det ikke nødvendigvis er noen motsetning mellom høyest mulig totalavkastning og cash-flow. Mitt poeng er at når man bygger opp formuen bør fokus være på totalavkastningen. Cash-flow  kan være et element for å få ned risikoen og gi mulighet til kjøp nå markedet er nede, men da brukes det som et virkemiddel for diversifisering og risikoreduksjon. Cash-flow blir ellers et tema når man helt eller delvis skal leve av formuen. Men heller ikke da bør det være det eneste fokus.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *