Jeg realiserer gevinst

Jeg har hatt en så høy gevinst på mine aksjefond i oktober at jeg nå selger noe for å få ut gevinst. Jeg har lagt inn en salgsordre som gir penger om et par dager. Pengene brukes til nedbetaling av kredittkort. Jeg har belånt fondene hos Nordnet, men ikke utnyttet kredittgrensa maksimalt. Det er dermed noe penger tilgjengelig. Jeg tar ut noe penger i morgen slik at gjelden presses opp mot kreditgrensa. Disse to tiltakene gjør at jeg får inn penger til å redusere kredittkortgjelden. Jeg blir dermed tilbake til der jeg var før børsene stupte. Utover høsten kommer jeg til å fortsette med å selge fond for å ta ut gevinst. Det forutsetter selvfølgelig at det blir en gevinst å ta ut.

4 kommentarer til “Jeg realiserer gevinst

  1. Er det ikke skattemessig bedre å vente til januar med å ta ut pengene fra fond? Da vil du jo få skattefradrag for gjeld og skjermingsfradrag på fondene.

    1. Skattemessig ville det være en fordel å selge i januar. Jeg får utsatt skatten ett år og ett or til med skjermingsfradrag. Men det er også andre hensyn å ta. Jeg betaler ned på kredittkortgjeld som gjør at jeg sparer mer i rentekostnader enn det jeg kan forvente å få i gevinst på fondene ut året. Et annet poeng er at likviditeten er anstrengt slik at mindre gjeld gjør det litt lettere. Jeg har belånt fondene hos Nordnet med effektiv rente på 6,8 %. Egenkapitalen kunne hvert brukt til nedbetaling av kredittkortgjeld og koster dermed 23,38 % i året. For at dette skal bli lønnsomt bør jeg ha minst mulig andel egenkapital hos Nordnet. jeg kan redusere andelen egenkapital på to måter. Jeg kan ta ut penger ved å øke belåningen hos Nordnet eller selge fond. Siden jeg har utnyttet kredittgrensen hos Nordnet fullt ut står jeg igjen med å selge fond som eneste løsning på å redusere andel egenkapital.

    1. Gjelden er hovedsakelig gamle synder. Jeg har god oversikt over investeringer og gjeld. Hittil i år har jeg klart å redusere både kredittkortgjelden og gjelden totalt. Det går faktisk rette veien. Likviditeten er vanskelig, men bedres gradvis. Jeg har hatt en god utvikling av nettoformuen i år og tidligere år. Flytting av penger dit det er mest rasjonelt er en viktig del av dette.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *