Viktige datoer

Her setter jeg opp en oversikt over noen datoer som for meg er viktige i forhold til personlig økonomi.

1. mars 2014. Gikk midlertidig ned til 80 % stilling.
30. juni 2017. Jeg fikk positiv nettoformue.
1. juli 2017. Gikk fast ned til 80 % stilling.
15. juni 2018. Bare to kredittkort med rentebærende saldo.
1. mai 2020. Bare et kredittkort med rentebærende saldo.
15. juni 2020. Ingen kredittkort har rentebærende saldo
9. juli 2020. Nedbetalt alle kredittkort.
15. september 2020. Ferdig med studielånet.
31. august 2021. Nettoformue på 500.000.
31. mai 2024. Blir millionær.
28. februar 2025. Har 500.000 i frie midler.
31. juli 2028. Har 1 million i frie midler.
31. juli 2028. Har 2 millioner i nettoformue.
31. august 2031. Har 3 millioner i nettoformue.
30. juni 2033. Har 2 millioner i frie midler.
31. desember 2033. Har 3,9 millioner i nettoformue.
31. desember 2033. Har 2,1 millioner i frie midler.
1. februar 2034. Blir pensjonist.