Mine bonuser og rabatter

Det finnes mange bonusprogram og rabattordninger. Jeg er medlem av Coop, Trumf, KickBack og Friends of Dressman. Tidligere brukte jeg også kredittkort som gir bonuser. For å ha en oversikt over hvor mye jeg tjener fører jeg her opp bonusene etter hvert som jeg får de utbetalt.

Jeg får gradvis mindre bonuser. Det skyldes at jeg har redusert forbruket og at kredittkottene har redusert bonusene. Fra og med juli 2020 har jeg sluttet å bruke kredittkort.

Oversikt over utbetalinger i 2020:

Coop kr 203,29
Trumf kr 371,50
Ikano Visa 31,96
Totalt hittil i år kr 606,75

Oversikt over utbetalinger i 2019:

Trumf kr 660,71
Flexi Visa kr 96,05
Ikano Visa kr 124,72
Coop kr 280,76
Totalt i 2019 kr 1162,24

Oversikt over utbetalinger i 2018:

Trumf kr 977,76
Flexi Visa kr 38,08
Ikano Visa kr 227,49
Coop kr 206,50
Dressmann kr 100,00
Totalt i 2018 kr 1549,83

Oversikt over utbetalinger i 2017:

Coop kr 215,17
Trumf kr 764,35
Flexi Visa kr 23,96
Ikano Visa kr 65,04
Ya bank kr 1224,19
YX Visa kr 30,64
Totalt kr 2323,35

Coop betaler ut en gang i året. Jeg tar ut pengene og betaler ned på kredittkortgjelden. Trumfpoengene tar jeg ut hver måned. Flexi Visa gir bonus som settes rett inn på kredittkortet. YX Visa, Ya bank og Ikano Visa trekker rabatten rett av regningen.

Bonuser og rabatter hjelper, men det aller viktigste er å holde forbruket nede og handle der prisene er lavest. Det er viktig å ikke bli så opphengt i bonuser at du glemmer å fokusere på å holde forbruket nede. Unngår du unødvendige kjøp og i tillegg bruker tid på å sammenligne priser betyr det mye mer.

Kutt forbruket