Månedsrapport for november

Jeg har nå satt opp min månedlige oversikt over formue og gjeld. Jeg har et regneark der jeg hver måned fører opp verdien av alle investeringer og all gjeld. Hensikten er å se om det går rette veien og motivere for nødvendige endringer.

  • Bruttoformuen har økt med 0,99 % i november og 4,23 % hittil i år.
  • Beholdningen av fond har økt med 6,06 % i november og 38,67 % hittil i år.
  • Gjelden er redusert med 0,16 % i november og 3,39 % hittil i år.
  • Nettoformuen har økt med 2,34 % i november og 14,56 % hittil i år.
  • Gjelden utgjør 53,35 % av bruttoformuen.

Investeringsrapport

Avkastning i 2023

ASK blogginntekter 22,7 % (24,81 % årlig nominell rente)
ASK generell sparing 21,53 % (23,52 % årlig nominell rente)
ASK Sbanken 21,36 % (23,34 % årlig nominell rente)
Zero 9,46 % (10,34 % årlig nominell rente)
IPS Nordnet 26,25 % (28,68 % årlig nominell rente)
IPS Sbanken 26,52 % (28,98 % årlig nominell rente)
PKB 15,03 % (16,43 % årlig nominell rente)
Totalt 17,48 % (19,11 % årlig nominell rente)

Tallene i parentes er avkastningen hittil i år omregnet til årlig nominell rente.

Akkumulert formue generert av blogging pr. 30.11.2023:

Nordnet Global Indeks 125 kr 29.849,00
Kontanter kr 12.375,62
Totalt kr 42.224,62

Dette er en økning på kr 2413,31 i 2023.

Aksjesparekonto med blogginntekter:

Jeg har ikke foretatt noen transaksjoner i november.

Nordnet Global Indeks 125 100 %

Aksjesparekonto – generell sparing:

Jeg har ikke foretatt noen transaksjoner i november.

DNB Teknologi A 9,9 %
MS INVF US Growth A 30,8 %
Nordnet Indeksfond Global 49,4 %
Storebrand Vekst A 9,9 %

Sbanken ASK:

Jeg har kjøpt fond for 7.150 i november.

Storebrand Indeks – Alle Markeder A 100 %

Investeringskonto Zero:
Jeg har satt inn 443 kr og kjøpt fond for kr 444.
Jeg har også flyttet fra Nordnet Indeksfond Global til Nordnet Global Indeks 125.

Holdberg Kreditt A 26,1 %
KLP Obligasjon 5 år 51,6 %
Nordnet Global Indeks 125 22,3 %

IPS Nordnet :

Jeg har ikke foretatt noen transaksjoner i november.

Nordnet Indeksfond Global 100 %

IPS Sbanken :

DNB Global Indeks 100 %

Pensjonskapitalbevis:

KLP Obligasjon 5 år 2,9 %
KLP Obligasjon Global II 9,8 %
Fondsfinans Kreditt 10 %
Nordnet Indeksfond Norge 17,6 %
Nordnet Indeksfond Emerging Markets 18,8 %
Nordnet Indeksfond Global 40,9 %

Fordeling av bruttoformue:

Bankinnskudd 2,14 %
Obligasjonsfond 2,99 %
Aksjefond 15,18 %
Bolig 79,68 %

Pensjonssparing 13,42 %
Bolig 79,68 %
Frie midler 6,90 %

Fordeling av gjeld:

Boliglån 94,17 %
Fellesgjeld 5,83 %

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *