Månedsrapport for desember

Jeg har nå satt opp min månedlige oversikt over formue og gjeld. Jeg har et regneark der jeg hver måned fører opp verdien av alle investeringer og all gjeld. Hensikten er å se om det går rette veien og motivere for nødvendige endringer.

  • Bruttoformuen har økt med 0,18 % i desember og 4,42 % totalt i 2023.
  • Beholdningen av fond har økt med 1,63 % i desember og 40,94 % totalt i 2023.
  • Gjelden er redusert med 0,18 % i desember og 3,56 % totalt i 2023.
  • Nettoformuen har økt med 0,59 % i desember og 15,24 % totalt i 2023.
  • Gjelden utgjør 53,16 % av bruttoformuen.

Investeringsrapport

Avkastning i 2023

ASK blogginntekter 24,45 % % årlig nominell rente
ASK generell sparing 24,94 % % årlig nominell rente
ASK Sbanken 9,63 % årlig nominell rente
Zero 11,41 % årlig nominell rente
IPS Nordnet 26,29 % årlig nominell rente
IPS Sbanken 27,04 årlig nominell rente
PKB 15,20 % årlig nominell rente
Totalt 18,15 % årlig nominell rente

Akkumulert formue generert av blogging pr. 31.12.2023:

Nordnet Global Indeks 125 kr 30.193
Kontanter kr 12.058,55
Totalt kr 42.251,55

Dette er en økning på kr 2440,24 i 2023.

Aksjesparekonto med blogginntekter:

Jeg har ikke foretatt noen transaksjoner i desember.

Nordnet Global Indeks 125 100 %

Aksjesparekonto – generell sparing:

Jeg har ikke foretatt noen transaksjoner i desember.

DNB Teknologi A 9,8 %
MS INVF US Growth A 31,8 %
Nordnet Indeksfond Global 48,3 %
Storebrand Vekst A 10 %

Sbanken ASK:

Jeg har kjøpt fond for 7.150 i desember.

Storebrand Indeks – Alle Markeder A 100 %

Investeringskonto Zero:

Jeg har redusert andelen aksjefond til under 20 % i desember

Holdberg Kreditt A 30,4 %
KLP Obligasjon 5 år 51,8 %
Nordnet Global Indeks 125 17,8 %

IPS Nordnet :

Jeg har ikke foretatt noen transaksjoner i desember.

Nordnet Indeksfond Global 100 %

IPS Sbanken :

DNB Global Indeks 100 %

Pensjonskapitalbevis:

KLP Obligasjon 5 år 3 %
KLP Obligasjon Global II 10,1 %
Fondsfinans Kreditt 10 %
Nordnet Indeksfond Norge 17,6 %
Nordnet Indeksfond Emerging Markets 18,5 %
Nordnet Indeksfond Global 40,8 %

Fordeling av bruttoformue:

Bankinnskudd 2,02 %
Obligasjonsfond 3,07 %
Aksjefond 15,36 %
Bolig 79,54 %

Pensjonssparing 13,41 %
Bolig 79,54 %
Frie midler 7,05 %

Fordeling av gjeld:

Boliglån 94,16 %
Fellesgjeld 5,84 %

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *