Månedsrapport for januar

Jeg har nå satt opp min månedlige oversikt over formue og gjeld. Jeg har et regneark der jeg hver måned fører opp verdien av alle investeringer og all gjeld. Hensikten er å se om det går rette veien og motivere for nødvendige endringer.

  • Bruttoformuen har økt med 0,70 % i januar.
  • Beholdningen av fond har økt med 4,09 % i januar.
  • Gjelden er redusert med 0,16 % i januar.
  • Nettoformuen har økt med 1,68 % i januar.
  • Gjelden utgjør 52,7 % av bruttoformuen.

Investeringsrapport

Avkastning i 2024

ASK blogginntekter 6,57 % (77,61 % årlig nominell rente)
ASK generell sparing 3,43 % (40,44 % årlig nominell rente)
ASK Sbanken 4,63 % (54,64 % årlig nominell rente)
Zero 4,25 % (50,22 % årlig nominell rente)
IPS Nordnet 6,01 % (71 % årlig nominell rente)
IPS Sbanken 5,26 % (62,16 % årlig nominell rente)
PKB 2,05 % (24,20 % årlig nominell rente)
Totalt 3,06 % (36,18 % årlig nominell rente)

Tallene i parentes er avkastningen hittil i år omregnet til årlig nominell rente.

Akkumulert formue generert av blogging pr. 31.01.2024:

Nordnet Global Indeks 125 kr 32.199
Kontanter kr 11.759,18
Totalt kr 43.958,18.

Dette er en økning på kr 1.706,63 i 2024.

Aksjesparekonto med blogginntekter:

Jeg har satt inn 100 kr i januar.

Kontanter 0,3 %
Nordnet Global Indeks 125 99,7 %

Aksjesparekonto – generell sparing:

Jeg har satt inn 100 kr i januar.

DNB Teknologi A 10,1 %
MS INVF US Growth A 30,7 %
Nordnet Indeksfond Global 49,5 %
Storebrand Vekst A 9,6 %

Sbanken ASK:

Jeg har kjøpt fond for 7150 i januar.

Storebrand Indeks – Alle Markeder A 100 %

Investeringskonto Zero:

Jeg har satt inn 100 kr i januar. Jeg har byttet fra KLP Obligasjon 5 år til Nordnet Global Indeks 125

Holdberg Kreditt A 29,4 %
Nordnet Global Indeks 125 70,6 %

IPS Nordnet :

Jeg har ikke foretatt noen transaksjoner i januar.

Nordnet Indeksfond Global 100 %

IPS Sbanken :

DNB Global Indeks 100 %

Pensjonskapitalbevis:

KLP Obligasjon 5 år 2,9 %
KLP Obligasjon Global II 9,8 %
Fondsfinans Kreditt 10 %
Nordnet Indeksfond Norge 16,9 %
Nordnet Indeksfond Emerging Markets 18 %
Nordnet Indeksfond Global 42,4 %

Fordeling av bruttoformue:

Bankinnskudd 1,96 %
Obligasjonsfond 2,74 %
Aksjefond 16,32 %
Bolig 78,98 %

Pensjonssparing 13,67 %
Bolig 78,98 %
Frie midler 7,34 %

Fordeling av gjeld:
Boliglån 94,15 %
Fellesgjeld 5,85 %

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *