Månedsrapport for mars

Jeg har nå satt opp min månedlige oversikt over formue og gjeld. Jeg har et excelark der jeg hver måned fører opp verdien av alle investeringer og all gjeld. Dette gjøres for å se utviklingen av bruttoformue, nettoformue og forskjellig typer gjeld. Hensikten er å se om det går rette veien og motivere for nødvendige endringer.

Beholdningen av fond er redusert med 0,21 % i mars og 3,77 % hittil i år. Bruttoformuen er redusert med 1,3 % i mars og 4,73 % hittil i år. Gjelden totalt er redusert med 4,08 % i mars og 12,04 % hittil i år. Kredittkortgjelden er redusert med 6,26 % i mars og 22,47 % hittil i år. Nettoformuen har økt med 17,16 % i mars og 38,52 % hittil i år.

Avkastningen på IPS i mars tilsvarer en årlig nominell rente på 29,47 % og 30,37 % årlig avkastning hittil i år.

Ved utgangen av mars så min depotkonto slik ut:

Investeringer kr 373.593
Gjeld kr 289.408
Egenkapital kr 84.185
Gjeldsgrad 77,47 %

Gjennomsnittlig rentekostnad er 9,53 % nominell rente og 9,96 % effektiv rente. Avkastningen på egenkapitalen i mars tilsvarer en årlig nominell rente på 214,70 % og 242,87 % nominell rente totalt hittil i år. Effektiv rentekostnad på egenkapitalen er 22,72 %.

Akkumulert formue generert av blogging pr. 31.03.2015:

DNB Nordic Technology kr 16.719
DNB Finans kr 14.379
JPM Global Healthcare kr 3308
Nordnet Superfondet Norge kr 3290
Bankinnskudd kr 386,91
Totalt kr 38.082,91

Dette er en økning på kr 6879 hittil i 2015.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *