Fastrente i Lånekassa

I morgen, 12 juni går fristen ut for å søke om fastrente. Fastrentesatsene er fra 1. juli på 2,477 prosent for tre år, 2,575 prosent for fem år og 3,065 prosent for ti års bindingstid. Flytene rente er 2,575 prosent
Jeg kan ikke spå hvilke renter vi vil ha i fremtiden. Det eneste jeg kan si er at risikoen for tap er liten med så lav fastrente. Det er grenser for hvor lav den flytende rente kan bli. Sliter du med mye regninger kan det å binde renten for 3 år være et alternativ. Du får da litt lavere terminbeløp og har en sikkerhet mot renteøkninger. Med en lav rente på 2,477 prosent ved 3 års binding er det ikke mye du kan tape. Du tjener litt de første to månedene. Du kan likevel tape hvis den flytende renten blir liggende lavere enn 2,477 prosent i gjennomsnitt over 3 år. Jeg bandt renten for 3 år 01,03.2012 da forskjellen mellom flytende rente og fast rente i 3 år var mye større enn den er nå. Forskjellen mellom flyende rente og renten på 3 års binding er nå så liten at jeg skal være forsiktig med å gi råd. Fastrenten for 10 år nå er lavere enn den har vært noen gang og kan være et alternativ for de som vil ha en sikkerhet de neste 10 årene. Vi kommer uansett til å ha lav rente noen år til. Finansuroen i Europa og USA gjør at de vil holde en lav rente, noe som også har konsekvenser for rentenivået i Norge.
http://www.lanekassen.no/

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *