Investering i IPS

Feriepengene er mottatt og jeg har foretatt årets innbetaling på min IPS. Skattereglene for pensjoner har blitt endret slik at IPS ikke er gunstig for de fleste. Jeg startet sparingen i IPS før de nye reglene ble innført. Så får vi håpe at jeg ikke er skattemessig bosatt i Norge når jeg blir pensjonist.
Prinsippet bak IPS er kurant nok. Du får fradrag for innbetalinger, slipper å betale skatt på avkastningen mens du sparer og når pensjonen utbetales så skattlegges den som pensjonsinntekt.
Problemet er at innbetalinger bare gir fradrag i nettoinntekt slik at du typisk sparer 28 øre i skatt for hver krone som innbetales. Når pensjonen utbetales så kommer den på toppen av annen inntekt. De nye reglene for beskatning av pensjonister gjør at slik ekstra pensjon beskattes veldig høyt. Ordningen kan fremdeles være lønnsomt for de som har lang tid igjen til pensjonsalder eller klarer å få en høy avkastning på sparingen. Men for de fleste vil den ikke være lønnsomt.
Jeg har lekt litt med tall og sammenlignet IPS med Nordnets Investeringskonto Zero.
Det er to forskjeller. Investeringskonto gir ikke skattemessig fradrag for innbetalingen. Du blir belastet en forsikringspremie på 0,04 % i året. Ved uttak betaler du 28 % skatt av gevinsten.
IPS gir fradrag ved innbetaling slik at den koster mindre. Du vil typisk betale 40,72 % skatt ved utbetaling.

Setter du inn 15000 kr i IPS må du redusere ditt forbruk med 10800 siden du får igjen 4200 kr i redusert skatt. Du bør redusere skattetrekket slik at du får igjen dette så fort som mulig. Investerer du 15000 kr i Investeringskonto Zero må du kutte forbruket med 15000 kr. Det er derfor ikke sammenlignbart med å sette 15000 kr i IPS. Er du villig til å kutte forbruket med 10.800 kr så kan du enten sette inn 10800 kr i Investeringskonto Zero eller sette inn 15000 kr i IPS.
Har du 15 år igjen til du skal ta ut pengene trenger du en avkastning på 6,59 % årlig for at IPS så vidt skal klare å slå Investeringskonto Zero. Dersom du kun sparer over en tiårsperiode må avkastningen være 10,2 % årlig for at IPS skal lønne seg. Kan du la pengene stå i 30 år vil du kun trenge en avkastning på 3,11 % årlig. De som har kort tid igjen til pensjonsalder bør stoppe innbetalingen til IPS. Ønsker du å invester hovedsakelig i rentemarkedet med lav risiko og lav avkastning bør du stoppe innbetalingene enda tidligere, Dersom du har en høyere marginalskatt som pensjonist enn 40,8 % vil lønnsomheten i IPS bli dårligere og du trenge dermed en enda lenger spareperiode.

Jeg har min IPS hos Nordnet. Der kan jeg velge blant et stort utvalg fond fra mange forvaltere. Nordnet tar heller ikke gebyr for IPS.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *