Høye forvaltningshonorar i Skagenfond

Nordnet tilbyr nå alle Skagenfondene. Det er en fordel å få flere fond å velge mellom. Men skagenfondene er ikke nødvendigvis de billigste. Nordnet er ikke flinke nok til å forklare hvordan gebyrene fastsettes. Alle Skagenfondene har forvaltningshonorar. Aksjefondene har i tillegg et variabelt honorar. Jeg har satt opp en liste her.

SKAGEN Vekst A:

Fast  forvaltningshonorar er 1 % p.a. I tillegg er det variabelt forvaltningshonorar. Dersom fondet har mer enn 6 % avkastning blir det et ekstra gebyr på en tidel av denne meravkastningen.

SKAGEN Global A:

Fast årlig forvaltningshonorar er 1 % p.a. I tillegg er det et variabelt forvaltningshonorar. Dersom fondet gjør det bedre enn referanseindeksen MSCI All Country World daily total return net $ blir det belastet gebyr på en tidel av denne meravkastningen. Det gjelder også ved negativ avkastning.

SKAGEN Kon-Tiki A:

Fast årlig forvaltningshonorar er 2 % p.a. I tillegg er det et variabelt forvaltningshonorar. Dersom fondet gjør det bedre enn referanseindeksen MSCI Emerging Markets Index Daily Traded Net Total Return blir det belastet gebyr på en tidel av denne meravkastningen. Forvaltningshonorar pr år blir uansett ikke høyere enn 4 %. Dersom fondet gjør det dårligere enn indeksen reduseres forvaltningshonoraret med en tidel av underutviklingen. Forvaltningshonorar pr år blir uansett ikke lavere enn 1 prosent.

SKAGEN m2 A

Fast årlig forvaltningshonorar er 1,5 prosent. I tillegg er det et variabelt forvaltningshonorar. Dersom fondet gjør det bedre enn referanseindeksen MSCI ACWI Real Estate IMI blir det belastet gebyr på en tidel av denne meravkastningen Forvaltningshonorar pr år blir uansett ikke høyere enn 3 prosent. Dersom fondet gjør det dårligere enn indeksen reduseres forvaltningshonoraret med en tidel av underutviklingen. Forvaltningshonorar pr år blir uansett ikke lavere enn 0,75 prosent.

Informasjonen er hentet fra nettsidene til Skagenfondene.

Som jeg har beskrevet tidligere har jeg investert i Skagenfond i IPS. Jeg har supplert med andre fond delvis for å få lavere kostnader og for å få litt mindre globalt fokus.

Sjekk ut min oversikt over indeksfond.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *