Vurderer endring i min IPS

Jeg har en del av min IPS i Skagenfond. Det er fond som har gitt god avkastning, men som kanskje ikke er de billigste fond. Jeg har derfor sett om jeg finner andre fond med samme investeringsprofil og lavere forvaltningshonorar.

Skagen Global ser ut til å følge MSCI World Value indeksen forholdsvis tett, lit i underkant de siste årene. Et alternativ kan da være å finne et indeksfond som følger MSCI World Value indeksen. DNB Global Indeks følger den indeksen tett. De har 5 stjerner i Morningstar og et forvaltningshonorar på 0,3 %. Den årlige avkastning siste 3 år er 17,4 %. (Skagen Global 15,1 %). Fondet ble etabler 24. september 2010 så vi har ingen 5 års historie. Men siden det følger en indeks vet man likevel hva man får. DNB Global Indeks ser ut til å være et godt alternativ til Skagen Global.

SKAGEN Kon-Tiki A følger i grove trekk MSCI Emerging Markets. Avviket er likevel så stort at risikoen og avkastningen vil bli en annen ved å velge et indeksfond. KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks II er et alternativ. Det følger indeksen slavisk og vil derfor ha en litt annen utvikling og risiko enn SKAGEN Kon-Tiki A. Forvaltningshonoraret er på 0,3 % SKAGEN Kon-Tiki A har forvaltningshonorar fra 1-4 % avhengig av resultat. Selv om disse fondene ikke er helt like tviler jeg på om SKAGEN Kon-Tiki A over tid gir en meravkastning som dekker det høye forvaltningshonoraret.

Jeg har tidligere omtalt undersøkelser som konkluderer med at indeksfond er et fornuftig valg og jeg er derfor fristet til å flytte.

Se min oversikt over indeksfond.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *