Månedsrapport for juni

Jeg har nå satt opp min månedlige oversikt over formue og gjeld. Jeg har et excelark der jeg hver måned fører opp verdien av alle investeringer og all gjeld. Dette gjøres for å se utviklingen av bruttoformue, nettoformue og forskjellig typer gjeld. Hensikten er å se om det går rette veien og motivere for nødvendige endringer.

  • Beholdningen av fond har økt med 0,26 % i juni. Den er redusert med 5,32 % hittil i år.
  • Bruttoformuen har økt med 0,16 % i juni. Den er redusert med 4,53 % hittil i år.
  • Gjelden totalt er redusert med 0,23 % i juni og 14,05 % hittil i år.
  • Kredittkortgjelden er redusert med 0,83 % i juni og 25,13 % hittil i år.
  • Nettoformuen har økt med 2,83 % i juni og 48,52 % hittil i år.

Avkastningen på IPS i juni tilsvarer en årlig nominell rente på -23,31 % og 13,07 % årlig avkastning hittil i år.

Ved utgangen av juni så min depotkonto slik ut:

Investeringer kr 351.236
Gjeld kr 286.970
Egenkapital kr 64.266
Gjeldsgrad 81,7 %

Gjennomsnittlig rentekostnad er 8,94 % nominell rente og 9,31 % effektiv rente. Avkastningen på egenkapitalen i juni tilsvarer en årlig nominell rente på -129,04 % og 158,01 % nominell rente totalt hittil i år. Effektiv rentekostnad på egenkapitalen er 22,79 %.

Akkumulert formue generert av blogging pr. 30.06.2015:

DNB Global Indeks kr 30.557
Nordnet Superfondet Norge kr 4326
Bankinnskudd kr 1501,98
Totalt kr 36.384,98

Dette er en økning på kr 5181,07 hittil i 2015

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *