Oppsummering 1. halvår

Halvveis i året er det naturlig å gjøre opp status. I forhold til gjeld og investeringer i fond er resultatene gode. Inntektene fra bloggene er fremdeles for lave.

Investeringer

Jeg har hatt svært god avkastning som jeg har brukt til å betale ned gjeld. Avkastningen på min aksje og fondskonto hittil i år tilsvarer 158,01 % årlig nominell rente. Fondssammensetningen er endret noe for å ta ned risikoen. Jeg plasserer overskuddet fra bloggene i fond, men det har vært beskjedne beløp . Jeg har betalt årets innskudd i IPS.

Gjeld

Gjelden er betydelig redusert. Ved nyttår var gjelden 2,15 ganger årslønnen og 127,62 % av bruttoformuen. Nå er den 1,84 ganger årslønnen og 114,89 % av bruttoformuen. Jeg betaler inn kun minimum på studielånet. Jeg har belånt aksjefondene og kommer til å fortsette med å utnytte kredittgrensa maksimalt. Kredittkortgjelden betales aggressivt ned i henhold til min plan. Fortsetter jeg nedbetalingen i samme tempo er kortene nedbetalt i løpet av 2016.

Blogging

Inntektene fra bloggene 1. halvår i 2015 er 33,34 % høyere enn 1. halvår 2014. Det høres mye ut, men det er lite i kroner. Jeg håper at inntektene i år totalt blir høyere enn i 2014, men det ser ikke ut til å bli så mye mer slik det ligger an nå. Skal det bli noe som monner så må inntektene mangedobles.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *