Månedsrapport for oktober

Jeg har nå satt opp min månedlige oversikt over formue og gjeld. Jeg har et excelark der jeg hver måned fører opp verdien av alle investeringer og all gjeld. Dette gjøres for å se utviklingen av bruttoformue, nettoformue og forskjellig typer gjeld. Hensikten er å se om det går rette veien og motivere for nødvendige endringer.

  • Beholdningen av fond har økt med 4,48 % i oktober. Den er redusert med 0,18 % hittil i år.
  • Bruttoformuen har økt med 4,48 % i oktober. Den er redusert med 0,85 % hittil i år.
  • Gjelden totalt er redusert med 2,91 % i oktober og 12,13 % hittil i år.
  • Kredittkortgjelden er redusert med 5,8 % i oktober og 22,84 % hittil i år.
  • Nettoformuen ha økt med 36,97 % i oktober og 52,99 % hittil i år.

IPS

Avkastningen på IPS i oktober tilsvarer en årlig nominell rente på 95,88 % og 10,78 % årlig avkastning hittil i år.

Ved utgangen av oktober så min depotkonto slik ut:

Investeringer kr 376.254
Gjeld kr 297.847
Egenkapital kr 78.407
Gjeldsgrad 79,16 %

Gjennomsnittlig rentekostnad er 9,31 % nominell rente og 9,72 % effektiv rente. Avkastningen på egenkapitalen i oktober tilsvarer en årlig nominell rente på 519,19 % og 122,57 % nominell rente totalt hittil i år. Effektiv rentekostnad på egenkapitalen er 22,85 %.

Akkumulert formue generert av blogging pr. 31.10.2015:

DNB Global Indeks kr 32.658
Nordnet Superfondet Norge kr 5550
Bankinnskudd kr 774,33
Totalt kr 38.982,33

Dette er en økning på kr 7778,42 hittil i 2015.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *