Ukens rapport

Dette har vært en god uke for mine investeringer i fond. Vi er tydeligvis inne i en god trend. Jeg fortsetter å selge fond for å få ut penger til nedbetaling av gjeld. Jeg har giret opp investeringer i fond på min aksje- og fondskonto. Det forsterker effekten av alle endringer betydelig. Avkastningen hittil i november tilsvarer 319,29 % årlig nominell rente. Jeg har solgt fond for kr 1 903,14 i Fidelity Switzerland A-CHF, kr 15 413,31 i Alfred Berg Indeks Classic, kr 2 517,10 i Handelsbanken MSCI USA Index og kr 2 354,49 i Fidelity Germany A-EUR denne uken slik at jeg nærmer meg min ideelle portefølje. Jeg har tatt ut kr 18 000 fra kontoen og betalt ned gjeld.

Avkastningen hittil i år omregnet til årlig nominell rente

Aksje- og fondskonto 131,42 %
IPS 11,80 %
Totalt 35,86 %

Gjeldsgraden på min aksje- og fondskonto er 82,03 %. Jeg kan tåle et kursfall på 3,05 % før jeg blir overbelånt. 131,42 % er betydelig mer enn jeg ville tjent på å bruke egenkapitalen til nedbetaling av kredittkort. 131,42 % årlig avkastning tilsvarer at et fond har økt med 111,62 % hittil i år. Med 131,42 % årlig avkastning vil 2 269,70 kr øke til 10 millioner på 10 år. Avkastningen på min IPS hittil i år er 10,02 %. Den årlige avkastningen på 11,80 % er mer enn de 6,69 % jeg trenger for å komme opp i 1 million ved pensjonsalder.

Hvis jeg ikke hadde studielån eller kredittkortgjeld så ville avkastningen av investeringene og inntekter fra bloggene hittil i år tilsvart 34,51 % av det jeg trenger for å kunne leve av det. Tallet blir 25,76 % hvis jeg holder avkastningen i IPS utenom.

Transaksjoner på min aksje- og fondskonto hittil i år

Netto salg av fond kr 115.880,42
Netto kontantuttak kr 96.921

Pengene brukes til å betale ned kredittkortgjelden. Det reduserer risikoen og øker reservene.

Fondsfordeling på min aksje og fondskonto:

Nordnet Superfondet Norge 1,6 %
DNB Global Indeks 9,1 %
KLP AksjeVerden Indeks 27,6 %
KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks II 3,9 %
Alfred Berg Indeks Classic 14,5 %
Fidelity Switzerland A-CHF 10,4 %
Fidelity Germany A-EUR 10,5 %
Handelsbanken MSCI USA Index 11,1 %
Fidelity Singapore A-USD 11,4 %

De to øverste fondene er kjøpt med penger tjent på blogging. Jeg har valgt å holde de pengene adskilt.

Fondsfordelingen i IPS:

Alfred Berg Indeks Classic 10 %
Nordnet Superfondet Norge 10 %
DNB Global Indeks 40,7 %
KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks II 20,6 %
KLP Obligasjon Global II 9,4 %
Nordea-1 European High Yield Bd BP EUR 9,3 %

Slik investerer jeg

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *