Ukens rapport

jeg har hatt god avkastning denne uken og solgt meg ned for å få ut avkastning. Jeg har giret opp investeringer i fond på min aksje- og fondskonto. Det forsterker effekten av alle endringer betydelig. Avkastningen hittil i oktober tilsvarer 532,62 % årlig nominell rente. Jeg har solgt fond for kr 11 897,31 i Franklin Biotechnology Disc A Acc $, kr 2 039,94 i Alfred Berg Indeks Classic og kr 389,22 i Fidelity Switzerland A-CHF i denne uken slik at jeg nærmer meg min ideelle portefølje. Jeg har tatt ut kr 14 500 fra kontoen og betalt ned gjeld.

Avkastningen hittil i år omregnet til årlig nominell rente

Aksje- og fondskonto 122,86 %
IPS 10,82 %
Totalt 33,50 %

Gjeldsgraden på min aksje- og fondskonto er 79,16 %. Jeg kan tåle et kursfall på 6,47 % før jeg blir overbelånt. 122,86 % er betydelig mer enn jeg ville tjent på å bruke egenkapitalen til nedbetaling av kredittkort. 122,86 % årlig avkastning tilsvarer at et fond har økt med 101,99 % hittil i år. Med 122,86 % årlig avkastning vil 3 309,49 kr øke til 10 millioner på 10 år. Avkastningen på min IPS hittil i år er 8,98 %. Den årlige avkastningen på 10,82 % er mer enn de 7,02 % jeg trenger for å komme opp i 1 million ved pensjonsalder.

Hvis jeg ikke hadde studielån eller kredittkortgjeld så ville avkastningen av investeringene og inntekter fra bloggene hittil i år tilsvart 32,38 % av det jeg trenger for å kunne leve av det. Tallet blir 24,37 % hvis jeg holder avkastningen i IPS utenom.

Transaksjoner på min aksje- og fondskonto hittil i år

Netto salg av fond kr 93.692,38
Netto kontantuttak kr 78.921

Pengene brukes til å betale ned kredittkortgjelden. Det reduserer risikoen og øker reservene.

Fondsfordeling på min aksje og fondskonto:

Nordnet Superfondet Norge 1,5 %
DNB Global Indeks 8,7 %
KLP AksjeVerden Indeks 26,2 %
KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks II 3,6 %
Alfred Berg Indeks Classic 17,9 %
Fidelity Switzerland A-CHF 10,3 %
Fidelity Germany A-EUR 10,6 %
Handelsbanken MSCI USA Index 11 %
Fidelity Singapore A-USD 10,6 %

De to øverste fondene er kjøpt med penger tjent på blogging. Jeg har valgt å holde de pengene adskilt.

Fondsfordelingen i IPS:

Alfred Berg Indeks Classic 9,9 %
Nordnet Superfondet Norge 9,8 %
DNB Global Indeks 41 %
KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks II 20,4 %
KLP Obligasjon Global II 9,5 %
Nordea-1 European High Yield Bd BP EUR 9,4 %

Slik investerer jeg

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *