Nye regler for individuell pensjonssparing

Regjeringen foreslår i revidert nasjonalbudsjett å innføre en ny individuell pensjonsspareordning.

Regler for ny ordning

Hovedpoenget er at det skal være lik skattesats ved innbetaling og utbetaling. Innbetalinger går til fradrag i alminnelig inntekt og utbetalinger skattlegges som alminnelig inntekt. Med dagens skatteregler betyr det at en sparer 24 % i skatt ved innbetaling og betaler 24 % skatt på utbetalinger. Det blir fritak for formueskatt og ingen løpende beskatning. Beløpsgrensen for innbetaling settes til 40.000 kr. pr. år. Det er foreslått at ordningen skal innføres nå i år.

Det er noen usikre forhold. Det er stor motstand mot ordningen. Det er dermed ikke sikkert den blir innført. Blir den innført er det ikke sikkert at den vil vare lenge. Det er umulig å si hvilke skatteregler som eksisterer i fremtiden. Stortinget kan når som helst endre lover, skatter og avgifter. De som sitter på Stortinget i fremtiden vil ikke nødvendigvis føle seg forpliktet av det dagens politikere har bestemt.

IPS blir avviklet

Det vil ikke lenger bli mulig å opprette nye IPS avtaler. De som har IPS vil kunne fortsette med innbetalinger. Utbetalinger fra IPS vil fortsatt bli beskattet som pensjon. Med høy beskatning på utbetaling kan jeg ikke se at det skulle være lønnsomt. Taket på det årlige innskuddet i den nye ordningen på 40.000 vil bli samordnet med innbetalinger til IPS. Du får dermed ikke fradrag for mer enn 40.000 kr totalt. Det er ikke foreslått noen endring i grensen for innbetaling til IPS. Den vil fortsatt være 15.000.

Pensjonssparing for selvstendig næringsdrivende

Næringsdrivende får fradrag for innbetaling til pensjonsordning. Etter dagens regler er maksimalt fradrag 4 % av inntekten mellom 1 G og 12 G. Regjeringen foreslår å øke dette til 6 % av inntekten mellom 1 G og 12 G.

Mitt råd:

De som fortsatt sparer i IPS bør stoppe innbetalingene nå. Dersom det blir innført ny ordning til høsten bør du heller bruke den. Hvis regjeringen ikke får gjennomslag for forslaget så kan du vurdere om du likevel vil spare i IPS.

IPS har blitt stadig mindre lønnsomt slik at det blir stadig færre som finner den lønnsomt. Aksjesparekontoen kan være et alternativ. Du bør uansett vente med innbetalinger til IPS i år til etter at det er avklart om det blir en ny ordning.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *