Er pensjonssparing dumt?

Jeg har tidligere stilt spørsmål ved om pensjonssparing er nødvendig og har vel kommet til at det for mange ikke er det. Et annet spørsmål er om det likevel er lurt.

Jeg er tilhenger av sparing. Jeg har faktisk skrevet en hel blogg om det.

Det finnes mange måter og spare til pensjon eller andre formål. Du kan forhandle deg frem til en bedre avtale på jobben. Det er vanskelig siden alle på jobben må omfattes av samme ordning. Men det er ikke helt utenkelig at de ansatte går sammen om å forhandle pensjon.

Det kommer sannsynligvis en ny ordning for individuell pensjonssparing til høsten og en forbedring i pensjonsordningen for selvstendig næringsdrivende.

Den største svakheten er at du ikke får ut noe penger før du er 62 år. Penger du ønsker å bruke før den tid kan derfor ikke spares i slike ordninger. Det andre problemet med slike ordninger er at pengene utbetales over minimum 10 år. Tar du ut pensjonen før du er 67 år må pensjonen vare helt frem til du er 77 år. Det betyr at dersom du tar den ut ved fylte 62 år må uttaket fordeles over minst 15 år. Ønsker du å spare til dyre kjøp som bil eller ferieleilighet kan ikke slike ordninger brukes. Det samme gjelder hvis du har ønske om å bruke pengene til å finansiere et friår.

Et annet problem er at vi ikke vet hvilke skatteregler vi får i fremtiden. Det er ikke lengesiden reglene for pensjonsbeskatning ble endret. Det slo veldig dårlig ut for pensjoner en får på toppen av folketrygden. Vi vet heller ikke om offentlige ytelser i større grad blir behovsprøvd f.eks. med inntektsavhengige egenandeler. Det er vanskelig i dag å si om høy inntekt eller høy formue vil være gunstigs.

Når arbeidsgiver betaler pensjonsinnskudd så slipper den ansatte inntektsskatt og formueskatt helt frem til pensjonen utbetales. De med vanlig eller lav inntekt vil kunne oppleve at de må betale mer skatt når pensjonen utbetales enn om de hadde fått det utbetalt som lønn i dag. I tillegg taper de opptjening i folketrygden. For de med høy inntekt blir det omvendt. De vil sannsynligvis ikke få mindre skatt når pensjonen utbetales og det går heller ikke utover opptjening i folketrygden.

Selvstendig næringsdrivende vil ha nøyaktig samme problemstilling.

For de som i utgangspunktet kommer dårlig ut blir det en vurdering av om fritak for formueskatt og fordelen av utsatt beskatning kan veie opp.

Den nye ordningen for individuell pensjonssparing har symmetrisk beskatning og ingen innvirkning på opptjening i folketrygden. Med dagens skatteregler vil alle få 24 % fradrag ved innbetaling og beskattes med 24 % ved utbetaling. Sammen med fritaket for formueskatt gjør dette ordningen rent skattemessig svært god. Fordelen av å utsette skatten gjør at en aksjesparekonto må ha null posent skatt på avkastning og formue for å være like god. Men den vil uansett lide av alle de andre svakhetene med pensjonsordninger.

Personlig kommer jeg til å vurdere den nye ordningen i desember. Frem til da fokuserer jeg på nedbetaling av kredittkortene.

2 kommentarer til “Er pensjonssparing dumt?

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *