Risikojustert avkastning er irrelevant

Du vil ofte høre begrepet risikojustert avkastning. Det betyr bare at en måler avkastningen i forhold til hvor høy risiko en tar. Sammenligner en to investeringer der den ene har litt høyere avkastning og mye høyere risiko enn den andre vil den andre investeringen ha en høyere risikojustert avkastning. Det måler i hvor stor grad du får betalt for å ta risiko. Det blir litt som å måle hvor høy lønn du får i forhold til antall timer du arbeider. Får du en høy timelønn betyr det at du får godt betalt for de timene du arbeider. Risikojustert avkastning sier noe om hvor godt betalt du får for den risikoen du tar. Tallene er helt sikkert interressante for noen. Men for de som vil bygge opp forme er det eneste som teller hvor mye penger du tjener. Hvis du må velge mellom en jobb med høy timelønn der du jobber noen timer midt på fredag og en jobb med litt lavere timelønn der du jobber 9-4 fem dager i uken så er det den sist nevnte som gir mest penger.

I kassa på Rema bryr de seg ikke om timelønnen din. De vil bare vite om du har nok penger til å betale med. Har du bare 500 kr og varene koster 1000 så får du ikke kjøpt. Det nytter ikke å argumentere med at han som var før deg i køen fikk kjøpt varene til tross for at han har en mye dårligere timelønn enn det du har.

Amerikanske statsobligasjoner har de siste 40 årene hatt en høyere risikojustert avkastning enn aksjemarkedet. Da kan du spare til pensjon i amerikanske statsobligasjoner, mens jeg velger aksjemarkedet. Jeg er ikke et øyeblikk i tvil om at jeg får en mye bedre pensjonisttilværelse. Når jeg reiser på cruise i Karibia mens du sliter med å betale strømregningen hjelper det fint lite å skryte av høy risikojustert avkastning.

Sammenligningen mellom timelønn og risikojustert avkastning må ikke dras for langt. De fleste har en grense for hvor mange timer de kan eller vil arbeide og må da vurdere om inntekter fra f.eks en ekstra jobb er verdt belastningen. Belastningen ved å ta litt mer risiko i investeringer er ytterst marginal. Det er litt ubehag, men livet ellers går som normalt. Faktisk så er risikojustert avkastning enda mindre relevant enn å velge jobb ut i fra timelønnen. Det som uansett er viktigst er å velge det alternativt som gjør at en kommer i mål.

Du trenger ikke høy risikojustert avkastning. Du trenger høy avkastning. Det er sluttresultatet som teller.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *