Kan KLAS erstatte investeringskonto?

I skatteforliket ble det enighet om å etablere en konto for aksjesparing der gevinster ikke blir beskattet løpende. Detaljene rundt dette er ikke avklart. En mulig løsnings det har vært snakket om lenge er Konto for langsiktig aksjesparing (KLAS). Med en slik konto skal en kunne reinvestere utbytte og gevinst ved salg av aksjer uten å betale skatt før pengene tas ut. Gevinster skal beskattes etter samme regler som i dag med skjermingsfradrag, men skatten utsettes. Renteinntekter skal fortsatt beskattes løpende. Ordningen virker komplisert å administrere. Det skal være ulike skatteregler for aksjer og obligasjoner.
Renteinntekter fra obligasjoner skattlegges fortløpende. Gevinster ved salg av obligasjoner skattlegges når pengene tas ut. Aksjegevinster gir skjermingsfradrag og skattlegges når pengene tas ut. Det blir tre forskjellige skatteregler. Dette blir komplisert. Det øker faren for at noe går feil. Det kan gjøre ordningen dyr slik at det blir ekstra gebyrer. Det kan føre til at regler blir forenklet/standardisert på en slik måte at det slår uheldig ut for noen.

Investeringskonto vil være enklere å forholde seg til. Der er det ingen løpende beskatning. Det gjør at det fortsatt vil være bedre med obligasjoner i investeringskonto enn KLAS. I investeringskonto får du ikke skjermingsfradrag, men betaler kun 25 % skatt på aksjegevinster. I KLAS får du skjermingsfradrag, men 28,75 % skatt. Flytter du penger fra aksjer over i obligasjoner i en periode så vil du i KLAS bli løpende beskattet for renteinntekter. Det slipper du i investeringskonto.

Det er politisk enighet om å redusere forskjellen mellom investeringskonto og vanlig aksje og fondskonto. Det er imidlertid ikke kommet noe forslag om å gjøre endringer i reglene for investeringskonto. Det foreligger to forslag som skal redusere forskjellen.

1. Innføre konto for aksjesparing uten løpende beskatning.
2. Øke skjermingsfradraget til noe som er mer representativt for risikofri rente enn statsobligasjoner.

Dersom det ikke skjer noen andre endringer tviler jeg på om KLAS kan konkurrere med investeringskonto. Skjermingsfradraget vil uansett være lavt i årene fremover fordi risikofri rente mest sannsynlig vil være lav i mange år. Du mister skjermingsfradraget hvis du selger med tap. Du får heller ikke skjermingsfradrag hvis du kjøper og selger samme år. Det er derfor viktig å ikke overdrive betydningen av skjermingsfradraget.

En viktig fordel med KLAS er at den kan belånes. Det er åpenbart en fordel for meg som girer opp investeringene, men for mange er dette uansett ikke aktuelt.

Detaljene rundt ordningen og eventuelle endringer i investeringskonto blir muligens avklart i forbindelse med budsjettbehandlingen til høsten.

Du finner en mer utførlig beskrivelse av KLAS på Aksjonærforeningens nettsider.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *