Status for mine investeringer

Vi har nå hatt to måneder med fall på børsene og er nå på vei inn i oktober som mange frykter. Selv om ikke jeg tror på noe krakk i oktober så er risikoen så stor at jeg finner det naturlig å gjøre opp status for å se hvor godt forberedt jeg er.

Avkastningen hittil i år har vært positiv til tross for to måneder med tap. Regnet om til årlig nominell rente ser det slik ut:

Aksje og fondskonto 53,5 % hittil i år. -309,56 % i august og -196,09 % i september.
IPS 0,57 % hittil i år. -53,64 % i august og -31,42 % i september.

Det kan tyde på at nedgangen har begynt å flate noe ut uten at jeg vil legge for mye vekt på det.

I perioden 1. januar til 31. juli har jeg et netto salg av fond på 106.406,22 kr, mens jeg i august og september har et netto kjøp på kr 32.970,52. Det betyr at jeg har solgt mye mens kursene var høye og kjøpt noe etter at kursene har falt. Hittil i år har netto formuen økt med 25,41 %, gjelden totalt er redusert med 9,5 % og kredittkortgjelden med 18,09 %. Alt dette gjør at jeg er bedre rustet til å takle et krakk nå enn ved nyttår. Siste avdrag på restskatten for 2014 ble betalt nå i september. Jeg betalte inn totalt 14.104 kr i august og september. Dette gjør at likviditeten blir bedre i oktober. Dersom det kommer et krakk bruker jeg tilgjengelig kreditt for å kjøpe billig i henhold til min investeringsstrategi. Jeg selger ikke ut på bunn. Jeg kommer meg igjennom høsten og holder på investeringene uansett. Jeg har planer om å avvikle min risikofylte investeringsstrategi 1. kvartal 2016 og fokusere på nedbetaling av gjeld frem til jeg går ned ytterligere i stillingsprosent 1. januar 2017.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *