Månedsrapport for september

Jeg har nå satt opp min månedlige oversikt over formue og gjeld. Jeg har et excelark der jeg hver måned fører opp verdien av alle investeringer og all gjeld. Dette gjøres for å se utviklingen av bruttoformue, nettoformue og forskjellig typer gjeld. Hensikten er å se om det går rette veien og motivere for nødvendige endringer.

  • Beholdningen av fond er redusert med 1,92 % i september og 4,46 % hittil i år.
  • Bruttoformuen er redusert med 2,53 % i september og 5,1 % hittil i år.
  • Gjelden totalt har økt med 0,91 % i september. Den er redusert med 9,5 % hittil i år.
  • Kredittkortgjelden er redusert med 0,45 % i september og 18,09 % hittil i år.
  • Nettoformuen er redusert med 20,48 % i september. Den har økt med 25,41 % hittil i år.

IPS

Avkastningen på IPS i september tilsvarer en årlig nominell rente på -31,42 % og 0,57 % årlig avkastning hittil i år.

Ved utgangen av september så min depotkonto slik ut:

Investeringer kr 366.722
Gjeld kr 299.793
Egenkapital kr 66.929
Gjeldsgrad 81,75 %

Gjennomsnittlig rentekostnad er 8,95 % nominell rente og 9,32 % effektiv rente. Avkastningen på egenkapitalen i september tilsvarer en årlig nominell rente på -196,09 % og 53,50 % nominell rente totalt hittil i år. Effektiv rentekostnad på egenkapitalen er 22,9 %.

Akkumulert formue generert av blogging pr. 30.09.2015:

DNB Global Indeks kr 29.355
Nordnet Superfondet Norge kr 5122
Bankinnskudd kr 118,39
Totalt kr 34.595,39

Dette er en økning på kr 3391,48 hittil i 2015.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *