Ukens rapport

Denne uken startet med et minikrakk, men det tok seg opp igjen utover i uken. Jeg har giret opp investeringer i fond på min aksje- og fondskonto. Det forsterker effekten av alle endringer betydelig. Avkastningen hittil i august tilsvarer -342,79 % årlig nominell rente. Jeg satte inn 20.600 kr denne uken for å hindre tvangssalg. Jeg har kjøpt fond for 18.900 og har inne en kjøpsordre på 1700 kr. Mesteparten, 13900 kr, er investert i KLP AksjeVerden Indeks for å få opp andelen i globale fond. 3000kr er investert i Fidelity Singapore A-USD for å få andelen opp til 10 %. Det er også grunnen til at jeg har lagt inn en kjøpsordre på 1700 i Handelsbanken MSCI USA Index. Jeg har også kjøpt for 1000 kr i Alfred Berg Indeks Classic og 1000 kr i Nordnet Superfondet Norge for å benytte meg av de lave kursene på Oslo børs. Alt dette gjør at jeg beveger meg gradvis i retning av min ideelle portefølje. Jeg har også foretatt en ekstraordinær rebalansering i IPS.

Avkastningen hittil i år omregnet til årlig nominell rente

Aksje- og fondskonto 108,07 %
IPS 4,65 %
Totalt 25,39 %

Gjeldsgraden på min aksje- og fondskonto er 78,5 %. Jeg kan tåle et kursfall på 6,6 % før jeg blir overbelånt. 108,07 % er betydelig mer enn jeg ville tjent på å bruke egenkapitalen til nedbetaling av kredittkort. 108,07 % årlig avkastning tilsvarer at et fond har økt med 71,06 % hittil i år. Med 108,07 % årlig avkastning vil 6575,81 kr øke til 10 millioner på 10 år. Avkastningen på min IPS hittil i år er 3,06 %. Den årlige avkastningen på 4,65 % er mindre enn de 6,64 % jeg trenger for å komme opp i 1 million ved pensjonsalder.

Hvis jeg ikke hadde studielån eller kredittkortgjeld så ville avkastningen av investeringene og inntekter fra bloggene hittil i år tilsvart 28,10 % av det jeg trenger for å kunne leve av det. Tallet blir 24,33 % hvis vi holder avkastningen i IPS utenom.

Transaksjoner på min aksje- og fondskonto hittil i år

Netto salg av fond kr 72.298,44
Netto kontantuttak kr 60.921

Pengene brukes til å betale ned kredittkortgjelden. Det reduserer risikoen og øker reservene.

Fondsfordeling på min aksje og fondskonto:

DNB Global Indeks 8 %
Nordnet Superfondet Norge 1,3 %
KLP AksjeVerden Indeks 8,2 %
Alfred Berg Indeks Classic 17 %
Fidelity Switzerland A-CHF 16,7 %
DNB Telecom 14,3 %
Fidelity Germany A-EUR 9,9 %
Handelsbanken MSCI USA Index 9,7 %
Fidelity Singapore A-USD 10 %
Franklin Biotechnology Disc A Acc $ 4,8 %

De to øverste fondene er kjøpt med penger tjent på blogging. Jeg har valgt å holde de pengene adskilt.

Fondsfordelingen i IPS:

Alfred Berg Indeks Classic 9,9 %
Nordnet Superfondet Norge 9,9 %
DNB Global Indeks 40,5 %
KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks II 20 %
KLP Obligasjon Global II 10 %
Nordea-1 European High Yield Bd BP EUR 9,7 %

Slik investerer jeg

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *