Plan for investeringer videre fremover

Jeg kommer fortsatt til å følge min investeringsstrategi utover høsten og forsøke å få porteføljen nærmere min ideelle portefølje.  Det er 4 fond der jeg har for høy andel. Jeg kommer til å selge fortløpende for å ta ut avkastningen. Hvor raskt det går vil være avhengig av hvor mye avkastning jeg får utover høsten.

Alfred Berg Indeks Classic har 17 %. og skal ned til 10 % og gradvis erstattes med Nordnet Superfondet Norge. Fidelity Switzerland A-CHF har 16,7 %. og skal ned på 10 %. DNB Telecom har 14,3 %. og skal ned på 0 %. Franklin Biotechnology Disc A Acc $ har 4,8 % og skal ned på 0 %.

Jeg avventer nedtrappingen i Alfred Berg Indeks Classic. Dette fordi kronen er unormalt svak og at minikrakket i forrige uke var sterkere på Oslo børs enn i andre markeder. Jeg anser det derfor som et ugunstig tidspunkt å selge på. Jeg reduserer først beholdningen i Fidelity Switzerland A-CHF til den er jevnstor med DNB Telecom., deretter reduseres de parallelt til de er jevnstore med Fidelity Germany A-EUR, Handelsbanken MSCI USA Index og Fidelity Singapore A-USD. Disse tre fondene har en andel pr i dag på ca 10 % hver. Når jeg er kommet dit vil videre salg skje i DNB Telecom til det fondet er jevnstor med Franklin Biotechnology Disc A Acc $. Da vil de to fondene blir redusert parallelt ned mot 0 %. Jeg er litt usikker på når jeg skal begynne å selge ned i Alfred Berg Indeks Classic, men vil se utviklingen an. det er fristende å beholde en liten andel i bransjefond, men siden jeg har giret opp investeringene så synes jeg at jeg har høy nok risiko. Et alternativ er å beholde en liten andel i bransjefond til jeg har fått en stor nok andel i globale fond. Uansett så er det mindre justeringer av planen jeg får ta under veis.

Mot slutten av første kvartal 2016 må jeg vurdere å selge meg nesten helt ut. Jeg har planer om å gå ned til 60 % stilling fra og med 1. januar 2017. Jeg er derfor opptatt av å sikre de investeringer jeg har og bli kvitt gjeld. De fondene som er investert med penger tjent på blogging kommer jeg til å beholde. De skal ikke røres. De utgjør i underkant av 10 % av porteføljen. Jeg kommer til å belåne de fondene maksimalt for å presse ned kredittkortgjelden. Men det er så små beløp at det uansett ikke er noe problem.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *