Min ideelle portefølje

Jeg har brukt tid på å tenke ut hvilke type fond som ville vært ideelt å investere i hvis jeg skulle startet helt på nytt. Det vil selvfølgelig være avhengig av hva en forsøker å oppnå. Jeg sparer langsiktig. Jeg ønsker en portefølje som ikke krever for mye vedlikehold. Jeg ønsker en portefølje som er relativt trygg og solid, men som samtidig gir den meravkastningen en får i aksjemarkedet. Jeg foretrekker indeksfond der det er mulig. Indeksfond er billigere enn aktivt forvaltede fond. 80 % av aktivt forvaltede fond klarer ikke å slå indeksen. Jeg har ingen tro på at jeg på forhånd skal klare å plukke det ene aktivt forvaltede fondet som kommer til å slå indeksen de neste 10-15 årene. Jeg mener det er en fordel å spre fordelingen på flere fond slik at jeg kan få en ekstra gevinst ved å rebalansere f. eks en gang i året og hvis det skulle skje noen store endringer som gjør det nødvendig. Skulle jeg startet på nytt å bygge opp en portefølje ville jeg ha kuttet ut bransjefond. Jeg ville ha investert i brede fond i land som historisk er økonomisk og politisk stabile og så legge til noe i vekstmarkeder og et globalt fond for å få ned risikoen. Jeg kommer da frem til å fordele investeringene i ni kategorier.

  • Norge 10 %
  • Sveits 10 %
  • Tyskland 10 %
  • USA 10 %
  • Singapore 5 %
  • Helse 2,5 %
  • Teknologi 2,5 %
  • Vekstmarkeder 20 %
  • Globalt 30 %

Fordelingen kan helt sikkert diskuteres. Det å fordele investeringene likt mellom disse landene kan virke unaturlig siden USA og Tyskland er mye større enn de andre og har en mer allsidig økonomi, men disse landene vil uansett være godt representert i globale fond. Jeg har en mindre andel i Singapore som er et lite land og kommer i en litt annen kategori enn de andre. Jeg har også en liten andel fordelt likt mellom helse og teknoøogi. Et fond som investerer bredt i vekstmarkeder kan godt ha en større andel enn et som investerer i et enkelt land. Et globalt fond investerer enda bredere og kan dermed godt ha en enda større andel. Dette er en portefølje som er godt diversifisert. Den er global med ekstra tyngde på solide økonomier. Jeg unngår å ha mye i fond som bare investerer i en bransje eller kun investerer i Latin Amerika og Russland. Jeg har giret opp investeringene og har høy nok risiko. Jeg selger meg ned når egenkapitalen er høyere enn nødvendig og setter inn penger hvis det er nødvendig for å unngå tvangssalg. Når jeg kjøper og selger gjør jeg det på en måte som gradvis endrer porteføljen i riktig retning. Unntaksvis kan jeg også komme til å legge inn noen bytteordrer for å få ned risikoen. Porteføljen jeg har i IPS fungerer greit og jeg har ikke tenkt å tukle med den.

Det kunne vært interessant å ha en egen separat portefølje som kun investerte i regioner og bransjer med store svingninger og så rebalansere ofte f.eks. hvert kvartal og når det skjer større endringer. Det må i så fall bli et separat prosjekt f.eks. i investeringskonto Zero uten belåning. Så lenge jeg har kredittkortgjeld å betale på er det ikke aktuelt å investere i fond uten å gire det opp. Det eneste unntaket er plassering i IPS.

Slik investerer jeg

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *