Ukens rapport

Nedgangen ser ut til å ha snudd og mine fond har hatt en god utvikling. Jeg har giret opp investeringer i fond på min aksje- og fondskonto. Det forsterker effekten av alle endringer betydelig. Avkastningen hittil i november tilsvarer 14,31 % årlig nominell rente. Jeg satte inn 5000 kr på mandag da jeg lå farlig nær å bli overbelånt. Det viste seg å være unødvendig og pengene ble trukket ut på fredag.

Avkastningen hittil i år omregnet til årlig nominell rente

Aksje- og fondskonto 120,48 %
IPS 10,41 %
Totalt 32,01 %

Gjeldsgraden på min aksje- og fondskonto er 82,24 %. Jeg kan tåle et kursfall på 2,79 % før jeg blir overbelånt. 120,48 % er betydelig mer enn jeg ville tjent på å bruke egenkapitalen til nedbetaling av kredittkort. 120,48 % årlig avkastning tilsvarer at et fond har økt med 106,95 % hittil i år. Med 120,48 % årlig avkastning vil 3 683,72 kr øke til 10 millioner på 10 år. Avkastningen på min IPS hittil i år er 9,24 %. Den årlige avkastningen på 10,41 % er mer enn de 6,69 % jeg trenger for å komme opp i 1 million ved pensjonsalder.

Hvis jeg ikke hadde studielån eller kredittkortgjeld så ville avkastningen av investeringene og inntekter fra bloggene hittil i år tilsvart 30,65 % av det jeg trenger for å kunne leve av det. Tallet blir 22,91 % hvis jeg holder avkastningen i IPS utenom.

Transaksjoner på min aksje- og fondskonto hittil i år

Netto salg av fond kr 128.355,19
Netto kontantuttak kr 96.921

Pengene brukes til å betale ned kredittkortgjelden. Det reduserer risikoen og øker reservene.

Fondsfordeling på min aksje og fondskonto:

Nordnet Superfondet Norge 1,7 %
DNB Global Indeks 9,2 %
KLP AksjeVerden Indeks 28,7 %
KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks II 4 %
Alfred Berg Indeks Classic 12,1 %
Fidelity Switzerland A-CHF 10,5 %
Fidelity Germany A-EUR 10,8 %
Handelsbanken MSCI USA Index 11,5 %
Fidelity Singapore A-USD 11,5 %

De to øverste fondene er kjøpt med penger tjent på blogging. Jeg har valgt å holde de pengene adskilt.

Fondsfordelingen i IPS:

Alfred Berg Indeks Classic 10,1 %
Nordnet Superfondet Norge 10 %
DNB Global Indeks 40,9 %
KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks II 20,2 %
KLP Obligasjon Global II 9,5 %
Nordea-1 European High Yield Bd BP EUR 9,3 %

Slik investerer jeg

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *