Ukens rapport

Brexit førte til et kortvarig fall på børsene, men det tok seg raskt opp igjen. Jeg har hatt en økning i verdiene i min IPS, men en svak nedgang på min vanlige aksje- og fondskonto. Jeg har giret opp investeringer i fond på min aksje- og fondskonto. Det forsterker effekten av alle endringer betydelig. Totalt hittil i år har verdiene falt med 20,32 %.

Transaksjoner denne uken

Jeg har kjøpt fond for 2000 kr i Fidelity Germany A-EUR.

Planen fremover

Jeg har mer egenkapital enn jeg trenger og regner derfor med å kunne ta ut noe neste uke. Fortsetter oppgangen på børsene følger jeg den opprinnelige planen om å selge meg ned.

Dersom børsene faller vesentlig på nytt kjøper jeg mer.

Normalt vil kursfall ta seg opp igjen i løpet av noen uker eller måneder. Jeg mener derfor det er lurt å utnytte slike kjøpsmuligheter. Skulle markedet bruke lang tid på å ta seg opp igjen må jeg bare vente med å selge.

Ellers er fokuset på nedbetaling av kredittkort. Jeg har også restskatt på 40.377 pluss renter. Jeg håper å kunne gå ned til 60-70 % stilling neste år. Det er kun mulig hvis jeg har mindre gjeld.

Overskuddet fra bloggene plasseres fortsatt i fond. De selges kun hvis det er nødvendig for å dekke utgifter i forbindelse med bloggene.

Når restskatten er betalt til høsten foretar jeg årets innskudd i IPS. Jeg vil da også vurdere om jeg kan investere mer på min aksje- og fondskonto. Et viktig forhold er om kredittkortgjelden er redusert til et akseptabelt nivå.

Avkastningen hittil i år

Aksje- og fondskonto -20,32 % (-40,63 % årlig nominell rente)
IPS -1,70 % (-3,40 % årlig nominell rente)
Totalt -6,17 % (-12,33 % årlig nominell rente)

Tallene i parentes er avkastningen hittil i år omregnet til årlig nominell rente.

Gjeldsgraden på min aksje- og fondskonto er 78,25 %. Jeg kan tåle et kursfall på 7,53 % før jeg blir overbelånt.

Transaksjoner på min aksje- og fondskonto hittil i år

Netto salg av fond kr 133.786,85
Netto kontantuttak kr 14.000

Fondsfordeling på min aksje og fondskonto:

Nordnet Superfondet Norge 4,4 %
DNB Global Indeks 24,6 %
DNB Health Care 7,6 %
Fidelity Germany A-EUR 1,6 %
Fidelity Singapore A-USD 32,4 %
Fidelity Switzerland A-CHF 29,3 %

De to øverste fondene er kjøpt med penger tjent på blogging. Jeg har valgt å holde de pengene adskilt.

Fondsfordelingen i IPS:

Alfred Berg Indeks Classic 10 %
Nordnet Superfondet Norge 10 %
DNB Global Indeks 39,9 %
KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks II 20,5 %
KLP Obligasjon Global II 9,9 %
Nordea-1 European High Yield Bd BP EUR 9,7 %

Slik investerer jeg

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *