Månedsrapport for juni

Jeg har nå satt opp min månedlige oversikt over formue og gjeld. Jeg har et excelark der jeg hver måned fører opp verdien av alle investeringer og all gjeld. Dette gjøres for å se utviklingen av bruttoformue, nettoformue og forskjellig typer gjeld. Hensikten er å se om det går rette veien og motivere for nødvendige endringer.

  • Beholdningen av fond har økt med 0,02 % i juni. Den er redusert med 31,41 % hittil i år.
  • Bruttoformuen har økt med 0,51 % i juni. Den er redusert med 30,36 % hittil i år.
  • Gjelden totalt er redusert med 1,62 % i juni og 26,24 % hittil i år.
  • Kredittkortgjelden er redusert med 1,33 % i juni og 9,56 % hittil i år.
  • Nettoformuen har økt med 10,65 % i juni. Den er redusert med 2,80 % hittil i år.

IPS

Avkastningen i IPS i juni tilsvarer en årlig nominell rente på -11,22 %

Ved utgangen av juni så min depotkonto slik ut:

Investeringer kr 123.067
Gjeld kr 96.316
Egenkapital kr 26.751
Gjeldsgrad 78,26 %

Gjennomsnittlig rentekostnad er 9,06 % nominell rente og 9,45 % effektiv rente. Det betyr at fondene må øke med 9,95 % i året for å gå i null etter skatt. Avkastningen på egenkapitalen i juni tilsvarer en årlig nominell rente på -28,74 %. Effektiv rentekostnad på egenkapitalen er 22,53 %.

Akkumulert formue generert av blogging pr. 30.06.2016:

DNB Global Indeks kr 30.071
Nordnet Superfondet Norge kr 5.439
Bankinnskudd kr 116,12
Totalt kr 35.626,12

Dette er en reduksjon på kr 2097,16 hittil i år.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *