Oppsummering 1. halvår

Halvveis i året er det naturlig å gjøre opp status. Inntektene fra bloggene har fall fra lavt til enda lavere. Investeringene har gått med tap totalt. Nettoformuen er omtrent som den var ved nyttår. Det positive er at gjelden er redusert og at investeringene nå er inne i en positiv trend.

Investeringer

Jeg har hatt tap på mine investeringene. Det skyldes det kraftige kursfallet i januar. Jeg solgte ut noe før kursfallet. Etter kursfallet kjøpte jeg mer fond. Noe av de fondene solgte jeg senere med gevinst. Dette har dempet tapet, men jeg er likevel i minus totalt hittil i år. Avkastningen på min aksje og fondskonto hittil i år tilsvarer -40,87 % årlig nominell rente. Innbetaling av årets innskudd i IPS er utsatt til høsten når restskatten er betalt.

Slik investerer jeg

Gjeld

Gjelden er redusert betydelig. Ved nyttår var gjelden 1,57 ganger årslønnen. Nå er den 1,16 ganger årslønnen. Jeg har solgt en del aksjefond for å redusere gjelden. Kredittkortgjelden betales aggressivt ned i henhold til min plan. Jeg har nå tre kredittkort igjen å betale. Fortsetter jeg nedbetalingen i samme tempo er kortene nedbetalt i løpet av mars 2021. Studielånet er nedbetalt i mai 2022. Jeg betaler bare inn minstebeløpet for å utnytte studielånet maksimalt.

Blogging

Inntektene fra bloggene 1. halvår i 2016 er 81,94 % lavere enn 1. halvår 2015. Det er svært begredelig. Jeg må jobbe med å få de inntektene opp.

Plan for 2. halvår

Jeg skal selge aksjefond på min aksje og fondskonto for å redusere gjelden. Salget skjer gradvis når verdiene er så høye at jeg får en god nok avkastning. Penger tjent på blogging vil fremdeles være investert i fond.

Restskatten på 40.377 pluss renter betales i to avdrag til høsten.

Årets innbetalingen i IPS gjøres når restskatten er betalt.

Etter alt dette må jeg foreta en vurdering om jeg skal prioritere nedbetaling av gjeld eller nye investeringer i fond. Det vil legges vekt på hvor mye gjeld jeg har og hvor dyr gjelden er. Et moment vil også være om det skulle kommen noen gode kjøpsmuligheter.

Jeg anser det ikke som realistisk å gå ned til 60-70 % stilling fra 1. januar slik jeg opprinnelig hadde håpet. Jeg kommer nok til å måtte fortsette i 80 % en stund til. Det kan ha innvirkning på prioriteringen mellom nedbetaling av gjeld og investeringer.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *