Pensjonistskatten

For pensjonister ble det innført nye skatteregler fra 2011. Hovedhensikten var å redusere forskjellen i skatt på lønn og skatt på pensjon. Dette for å gjøre det relativt mer lønnsomt å arbeide fremfor å ta ut pensjon. Pensjonister med lav pensjon hadde en egen ordning der de kunne få skatten sterk redusert. Ulempen med den ordningen var at all ekstrainntekt ble beskattet med 55 % slik at det å ta en deltidsjobb ved siden av pensjon ble lite attraktivt.
Det ble innført et fradrag direkte i skatten på kr 29.300 kr. Dette er ikke et fradrag i inntekten men et beløp som trekkes direkte fra skatten. Det betyr at dersom skatten på din pensjon er kr 29.300 eller lavere blir den redusert til null og den skatt som eventuelt er trukket av pensjon blir refunder. Det er ikke nødvendig å søke om dette skattefradraget. Det beregnes automatisk. Dette fradraget reduseres med 15,3 % av pensjon over 165.000 kr. For pensjon over 251.700 kr trappes fradraget ned med 6 %.
Det er kun pensjonsinntekt som inngår i beregningsgrunnlaget. Næringsinntekt, lønnsinntekt og kapitalinntekt reduserer ikke dette skattefradraget.
Særfradrag for alder er fjernet og trygdeavgiften på pensjoner er økt fra 3 % til 4,7 %.
Det er fremdeles slik at pensjon blir skattlagt lavere enn en tilsvarende lønnsinntekt. Marginalskatten på pensjon har økt slik at de med noe ekstra pensjon for eks. IPS vil se at denne pensjon beskattes høyere enn tidligere. Pensjonister som har noe lønnsinntekt på toppen av pensjonen vil ikke få noen ekstraordinær marginalskatt på den lønnen. Spesielt vil de som tidligere hadde skattebegrensning for pensjonister se at det er mer lønnsomt å suplere pensjonen med lønnsinntekt.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *