Kan vi lære av de rike ?

Spørsmålet stilles fordi jeg nå har funnet enda en liste over hva som angivelig skal kjennetegne de rikes tankesett. Det er mye forskning og skrevet mange bøker om hvordan de rike tenker. Nå sist er det Yahoo Finance som henter en 21 punkts liste de har hentet fra Business Insider.

Det er flere problemer med denne typen lister. Det er ikke alltid et skille mellom egenskaper som gjør en rik og egenskaper en har fordi en er rik.

Et eksempel på dette er punkt 7 på lista:

«7. Average people earn money doing things they don’t love. Rich people follow their passion.»

Spørsmålet blir da om dette var det som gjorde dem rike eller om dette er noe en kan gjøre fordi en er rik.

Jeg har sett andre undersøkelser som tar for seg denne «bare følg drømmen og så kommer pengene filosofien». Drømmen om å bli kunstner, artist eller skuespiller fører ikke til velstand om du ikke har det som skal til. Du må ha de nødvendige talenter og ferdigheter. Lidenskap er ikke nok. Innenfor kunst og kultur er det lite lønnsomhet. Det er noen få artister som tjener veldig mye penger, men for de fleste blir det lite penger. Troen på at pengene kommer automatisk bare du gjør noe du liker føre mange unge ut i et uføre med knuste drømmer og økonomisk ruin.

Et annet eksempel er punkt 12

«12. Average people live beyond their means. Rich people live below theirs.»

Dette er et fornuftig råd. Bruk mindre enn du tjener. Det kan virke provoserende når de rike sier dette. Tjener du millioner av dollar i året er det åpenbart lett å bruke mindre enn du tjener. Selv om dette er noe de rike gjør fordi de er rike er det også viktig for å bli rik.

Enda et eksempel er punkt 14:

«14. Average people let money stress them out. Rich people find peace of mind in wealth.»

Enda et karaktertrekk som mer beskriver hvordan de rike er fremfor hvordan en selv kan bli rik.

Med noen 100 millioner dollar i formue kan du sove godt om natta. Har du lite penger og ønsker mer må du bruke tid og krefter på å få mer. Stress er selvfølgelig ikke et positivt ord, men har skal du bli rik kan du ikke bare slappe av og ha en «la det skure og gå holdning». Dette krever aktivitet og arbeid. Selv om noen velger å kalle dette stress så er det helt nødvendig. Stress i den forstand at en tar hastige, uoverveide beslutninger eller føler et press som er så overveldende at du blir handlingslammet er selvfølgelig ikke bra.
Men hvis du er så opptatt av å unngå bekymringer at du ikke gjør noe som er krevende så blir du aldri rik.

Punkt nr. 21 på på lista er også et som mer er en konsekvens av å være rik enn noe en gjør for å bli det

«21. Average people believe they must choose between a great family and being rich. Rich people know you can have it all.»

Har man noen millioner dollar i formue kan en selvfølgelig ha et godt familieliv. Det hjelper å kunne betale hushjelp. Det hjelper å kunne reise jorden rundt familien. Det hjelper ha råd til at den ene eller begge jobber deltid.
Slike lister er alltid interessante. Men hvor nyttige det er å vite om alle slike karaktertrekk er jeg ikke helt sikker på. Det er også viktig å være klar over at mange har tjent penger i tidligere tider da forholdene var annerledes. Dersom økonomien går bra når du starter å investere vil du gjøre det bra uten at din investeringsfilosofi nødvendigvis er spesielt god.

På en slik liste jeg har sett var en viktig nøkkel til å bli rik at en foretok riktig investering på riktig tidspunkt. Det kan høres ut som et godt råd.

Mitt råd til de som vil vinne i lotto er å velge riktige tall i riktig uke så blir du rik. Kanskje jeg burde bli økonomisk rådgiver og ta 1000 kr i timen for å gi slike råd.

Vil du bli rik så vurder å følge min investeringsstrategi.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *