Blogging og skatt

Reglene er i prinsippet nokså enkle. Har du omsetning på mer enn 50.000 kr over en 12 måneders periode plikter du å registrere virksomheten i MVA manntallet. Du må betale moms omsetningen og har også krav på fradrag for moms betalt på kostnader tilknyttet virksomheten.

Dersom bloggingen er næringsvirksomhet må du også betale inntektsskatt av overskuddet.
Det betyr at alle inntekter skattlegges og alle utgifter kan trekkes fra.

Dersom bloggingen kun er hobbyvirksomhet vil et eventuelt overskudd være skattefri.

Det er ingen klar grense for når bloggingen går over fra å være hobby til å bli næringsvirksomhet.

På Skatteetatens nettsider heter det at:

«Blogging ansees som næringsvirksomhet dersom den drives for egen regning og risiko, tar sikte på å ha en viss varighet og omfang, og den er egnet til å gi overskudd. Det er i praksis ikke oppstilt strenge krav til varighet og omfang, slik at det viktigste kriteriet er om aktiviteten er egnet til å gi overskudd. Overskuddet må dekke en rimelig forrentning av det som er investert for å drive aktiviteten, og kunne forventes å gi en rimelig lønn sett i forhold til den innsatsen som er lagt ned.»

Normalt defineres næringsvirksomhet som kommersiell virksomhet med et vesentlig omfang og som pågår over et vesentlig tidsrom. Tradisjonelt har en tommelfinger regel vært at omsetning på under 30.000 anses som uvesentlig og at et tidsrom på under 3 måneder heller ikke anses som vesentlig. Utifra sitatet over kan det virke som myndighetene nå har senket kravet til omfang og varighet. Det virker som om de nå legger mer vekt på om det du tjener gir en rimelig avkastning av penger og arbeid lagt ned i bloggingen.

Mer informasjon om blogging og skatt finnes på Skatteetaten.no

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *