Skattesatser og beløpsgrenser for 2015

Det blir små endringer i skatten for 2015. Det eneste reelle skattekutt er i formueskatten. Satsen reduseres til  0,85 % og fribeløp økes til 1.200.000

Det blir ingen endring i satsene for skatt på lønn, næringsinntekt og kapitalinntekt.

Personfradraget økes til 50.400. Den øvre grensen for minstefradrag økes til 89.050. Innslagspunkt for toppskatt økes til 550.550 for trinn 1 og 885.600 kr for trinn 2.

Dette er svært begredelig. Det blir kun marginale endringer for folk flest i skatten på inntekt.

Et veldig forenklet oppsett viser hvordan skattesystemet fungerer.

Vi forutsetter en lønn på 1.000.000 ingen andre inntekter og kun minstefradrag.

Da blir skatten følgende:

Avgift til folketrygden 8,2 % av 1.000.000 = 82.000
Toppskatt høy sats 12 % av inntekt over 885.600 = 13.728
Toppskatt lav sats 9 % inntekt 550.550 – 885.600 = 30.155

Det betales i tillegg 27 % skatt på netto inntekt. Den består av lønnen pluss kapital inntekter, så kommer alle fradragene som minstefradrag, renteutgifter og diverse andre fradrag. I dette tilfellet er det kun minstefradraget på 89.050 som reduserer inntekten. Grunnlaget for nettoskatt blir dermed 1000.000 -89.050 = 910.950. Av dette er de første 50.400 kr fritatt for skatt. Du vil ikke se dette noe sted. Det er bare noe som tas hensyn til ved utregningen av skatten. Skatten på 27 % blir dermed beregnet av 860.550 og utgjør 232.349.

Total skatt består av:

Trygdeavgift 82.000
Toppskatt 13.728
Toppskatt 30.155
Skatt på nettoinntekt 232.349
Totalt 358.232

Det betales ikke toppskatt eller trygdeavgift av renter eller andre kapitalinntekter. Fradrag som renteutgifter, fagforeningskontingent, pensjonsinnbetalinger og lignende reduserer ikke trygdeavgiften eller toppskatten.

Dette er en svært forenklet fremstilling bare for å vise hovedtrekkene i skattesystemet.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *