Gebyrfri sparing gir mer pensjon

Det er mange som sparer til pensjon i Unit Link, IPA eller IPS. Når det gjelder IPS så er skattereglene endret slik at denne typen pensjonssparing ikke er lønnsom. De som har penger i IPS eller den gamle ordningen IPA bør likevel forsøke å få mest ut av investeringene. Det en kan gjøre noe med er gebyrene. Ved investeringer i fond vil det alltid gå bort noe i forvaltningshonorar. Aktivt forvaltete fond tar gjerne mye mer enn fond som bare slavisk følger enn indeks. Det er mye som tyder på at et indeksfond over tid gjør det like bra som et aktivt forvaltet fond til lavere pris slik at du får mer i avkastning. Uansett hva du velger så er det ikke lurt å betale unødvendig mye i gebyrer. Ved investering i Unit link og IPS vil du ofte bli belastet et gebyr ved innbetaling og et årlig administrasjonsgebyr. Dette kommer i tillegg til forvaltningshonoraret i de underliggende fondene.

Et eksempel på effekten av gebyrer:
1000 kr pr år med 8 % årlig avkastning gir 122.345 kr etter 30 år. Med 1 % i gebyr ved innbetaling og 1 % årlig administrasjonsgebyr vil samme innbetaling gi 100.062 kr etter 30 år. Dette betyr at av avkastningen på 92.345 kr vil hele 22.283 kr gå bort i unødvendige gebyrer. Dette bare på 1000 kr i året. For de som sparer mer vil gebyrene bli tilsvarende høyere.

Gebyrene er unødvendige fordi Nordnet ikke tar slike gebyrer. De har en investeringskonto som er det samme som Unit Link. Den er gebyrfri og har du en Unit Link et annet sted kan den overføres til Nordnet. Du kan også overføre IPA og IPS til Nordnet som tilbyr disse ordninger uten gebyrer.

Se andre artikler om pensjon og sparing