Hvor lang er lang sikt ?

Det blir ofte hevdet at en bare skal spare i aksjefond hvis en sparer langsiktig. Typisk anbefales aksjefond for de som sparer i minst 5 år. Spørsmålet blir da om 5 år er tilstrekkelig lang tid. Jeg mener det faktisk ikke er det. Ser en på finansmarkedene de seneste årene er det åpenbart at mye kan skje også i en femårsperiode. For å være sikker på at en får en meravkastning bør en nok ha en lenger tidshorisont en 5 år. Et typisk eksempel er pensjonsplaner, enten det er OTP, IPS eller den gamle ordningen IPA. Innenfor disse ordningene er det ikke uvanlig at midler automatisk flyttes fra aksjemarkedet til tryggere alternativer før pensjonen utbetales. Dette gjøres gjerne gradvis over 10-15 år.

Et annet poeng er at dersom du trenger penger om 5 år og setter opp en fast månedlig spareavtale så vil det bli stadig mindre tid igjen. Etter ett år med sparing vil du da kun ha 4 år igjen. Det å fortsette med månedlig sparing er i strid med det generelle rådet om å ha minst 5 års horisont. Kort fortalt så bør du ikke begynne å spare i aksjefond dersom du trenger pengene om 5 år. Du bør heller begynne å trekke penger ut.

Alle disse momentene her tyder på at sparing i aksjefond bare er relevant dersom du skal spare i 7-10 år eller kanskje enda lengre.

Skal du spare over kortere tid bør du være villig til å forsøke å time markedet. Kjøper du rett etter et børskrakk så kan du tjene penger selv om du sparer over kort tid. Men de som vil spare jevnt hver måned uten å bry seg om markedssvingninger bør være forberedt på å spare betydelig lengre enn 5 år for å være sikret en meravkastning.