Investering i Alfred Berg Indeks

Jeg har nå lagt inn en kjøpsordre på Alfred Berg Indeks. Dette er et passivt aksjefond som følger Oslo Børs hovedindeks. Det har lenge vært en diskusjon om hva som er best, aktivt forvaltede fond eller passive fond. Aktive forvaltede fond forsøker å slå markedet og tar høye forvaltningshonorar mens passive fond er billigere og bare passivt følger en indeks. Normalt vil det du får over tid i et aktivt forvaltet fond være mindre enn et passiv fond gir når gebyrene er trukket fra. Et annet problem er at selv om et aktivt forvaltet fond over tid skulle klare å slå markedet vil det være umulig å på forhånd velge ut det ene fondet. Alfred Berg Indeks følger Oslo børs hovedindeks og vil derfor ha mye mindre risiko enn f.eks. rente bransjefond. Oslo er en liten børs og vil derfor svinge mer enn andre børser. Samtidig så er norsk økonomi grunnleggende sunn og det er ingen grunn til å frykte økonomiske forhold som vi ser i andre europeiske land. Alfred Berg Indeks er et fond som hos Nordnet har en belåningsgrad på 75 %. Det betyr at du kan gire opp investeringene 4 ganger.
Fondet har et årlig forvaltningshonorar på 0,25 %. Det er vanlig for passive fond. Ulempen med Alfred Berg Indeks er at de tar 0,2 % gebyr ved kjøp og salg. KLP og DNB har indeksfond som også følger Oslo Børs og kan kjøpes og selges via Nordnet uten gebyrer. Men de har en belåningsgrad på kun 50 %. For meg som belåner investeringene er Alfred Berg Indeks et naturlig valg.

Slik blir du rik

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *