Investeringsstrategier

I min Slik blir du rik– artikkel har jeg beskrevet langsiktig sparing i fond Det finnes likevel noen valg en må foreta når en skal plukke fond. Det finnes forskjellige strategier å velge avhengig av hvor høy risiko en er villig til å ta og avhengig av hvor mye tid en vil bruke på å følge med på børsene.

Enkel strategi

Denne strategien innebærer at du velger et globalt indeksfond. Ved å velge et indeksfond får du lavt forvaltningshonorar. Et globalt fond innebærer at du er investert i alle regioner og sektorer. Du får dermed god risikospredning. Personlig mener jeg det kan være lurt å ha 20-30 % i obligasjonsfond slik at du har mulighet til å kjøpe aksjefond hvis markedet skulle falle kraftig. Sparer du langsiktig f.eks. til pensjon så kan disse 20-30 % gjerne plasseres i selskapsobligasjoner som har høyere risiko og høyere forventet avkastning. Sparer du regelmessig i en slik portefølje, rebalanserer en gang i året og eventuelt også ved et børskrakk har du en enkel portefølje. Ønsker du lavere risiko så kan du øke andelen obligasjonsfond. Spesielt ved sparing til pensjon er det vanlig å trappe ned andelen i aksjefond 10-15 år før pensjonsalder. Ulempen med denne strategien er at et globalt fond investerer i alt. Det som er bra og det som er dårlig.

Selektiv strategi

Et alternativ er å velge ut regioner som historisk er solide og så velge brede fond, gjerne indeksfond der det er mulig. Norge og Sveits er eksempler på land som historisk er solide. Vi blir ikke noe nytt Hellas. Tyskland er også et land som er økonomisk solid. Personlig kunne jeg godt tenkt med et bredt fond som investerte i New Zealand, men har ikke funnet noe. For å få ned risikoen kan dette kombineres med bransjefond. De har høyere risiko og høyere forventet avkastning. Ved å velge ulike bransjer og rebalansere minst en gang i året reduseres risikoen og en kan utnytte kurssvingninger.

Aktiv strategi

En mer aktiv strategi går ut på å kjøpe i regioner som har store problemer og holde på andelene til det tar seg opp. Det betyr at du kjøper på Island når de holder på å gå konkurs eller investerer i Argentina når bankene nesten er tomme for penger. Ulempen med den Strategien er at det kan ta lang tid før det oppstår slike kjøpsmuligheter og det kan ta lang tid før markedet tar seg opp igjen. Det er også en fare for at du blir sittende med andelene for lenge og at landet går inn i en ny krise. Dette krever et bevist valg for når du skal gå inn og når du vil ut. Du må også ha tanker om hvor du gjør av pengene i en venteperiode.

Dette er forskjellige strategier som selvfølgelig også kan kombineres. Personlig så har jeg valgt en selektiv strategi for min aksje og fondskonto og er godt for nøyd med det.

Sjekk min liste over indeksfond.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *