Velg bort dyr IPS

Jeg har tidligere omtalt IPS (Individuell pensjonssparing). Til tross for endringene i skattereglene som gjør den mindre lønnsomt er det likevel en god spareform for mange. Det som kan svekke lønnsomheten er gebyrene. Nordnet tar ingen gebyrer. Du vil alltid bli belastet forvaltningshonorar når du plasserer penger i fond. Det gjelder også innenfor en IPS. Dette er et årlig gebyr som betales rett fra fondet til fondsforvalteren. Når fondet opplyser om avkastning og andelsverdier er dette allerede trukke fra. Det er ingen vei utenom dette forvaltningshonoraret.

Danica, Gjensidige, Storebrand og Nordea tar skyhøye gebyrer som over tid spiser opp mye av pensjonen. Dette er gebyrer som kommer på toppen av forvaltningshonorarene i de forskjellige fond. Danica og Gjensidige tar et årlig administrasjonsgebyr på 0,9 %. Storebrand tar 0,6 % i årlig administrasjonsgebyr. I de forskjellige profilene du kan velge blir du belastet 0,3 % + forvaltningshonorar i de underliggende fond. Nordea tar 1,5 % i gebyr på innskudd. Enkelte kundegrupper kan få 50 % rabatt på dette gebyret. I utbetalingsperioden plasseres pengene i Nordea Liv garantiportefølje som garanterer en årlig avkastning på minst 1,6 %. De tar 1,5 % i årlig forvaltnings honorar i utbetalingsperioden.

Investerer du en gang i året de neste 40 årene og får 8 % årlig avkastning så vil et årlig administrasjonsgebyr på 0,9 % gi deg 21,58 % mindre oppsparte midler. Et slikt gebyr koster deg en femtedel av pensjonen. Eller for å si det på en annen måte: Du må klare deg uten pensjon to og en halv måned i året.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *